Klikli sme na podvodný email a vyplnili sme bankové údaje. Čo sa stalo?