S nástupom digitálnych technológií sa prípady zraňovania či zosmiešňovania presunuli do virtuálneho sveta najmä u tínedžerov. Detskí psychológovia dokonca upozorňujú, že na internete dokážu byť deti krutejšie ako v reálnom živote. Potvrdzujú to aj štatistiky UNIQA.

„Šikana cez internet sa deje najčastejšie cez hanlivé komentáre k fotografiám, zastrašovanie a vydieranie cez správy či neoprávnené zverejňovanie intímnych fotografií či videí na internete, ďalej je to kradnutie identity či posielania správ z falošného profilu, tvorby posmešných stránok o šikanovanej osobe, ale aj vytváranie skupín na sociálnych sieťach proti šikanovanej osobe,“ vysvetľuje Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku UNIQA. Pripomíname, že kyberšikana je už od júla trestný čin, za ktorý hrozia páchateľovi až 3 roky za mrežami.

Ako zistiť, že dieťa je obeťou kybernetickej šikany?

Takéto útoky môžu na psychike dieťaťa nechať vážne následky, niektoré prípady zo sveta dokonca skončili až samovraždou.

„Podľa slovenských štatistík sa šikanovanie týka takmer 6 % žiakov a študentov. Toto číslo však môže byť skreslené, pretože šlo o anonymný výskum a podľa toho istého výskumu len 8,9 % zo šikanovaných, teda MENEJ AKO KAŽDÝ DESIATY, povedal o šikanovaní niekomu dospelému,“ hovorí profesionálna koučka Inka Grohoľová. Situáciu navyše zhoršila pandémia a skutočnosť, že deti boli dlho doma odkázané na online svet.

Ako môže rodič zistiť, že jeho dieťa niekto šikanuje cez internet? „Obeť sa postupne začne vyhýbať škole, častejšie bude „unikať“ do choroby, môže mať zhoršený prospech, zmenené správanie. Psychické trápenie je nepretržité, pretože pred sociálnymi sieťami niet nikde úniku. To vytvára neustály stres, ktorý sa podpisuje na duševnom zdraví, môžu vzniknúť úzkostné stavy, strach, depresie. Najhorším dôsledkom môžu byť pokusy o samovraždu, ktoré sa, žiaľ, často skutočne končia smrťou,“ varuje Inka Grohoľová.

Čo robiť, ak sa stanete obeťou kyberšikany?

Ak zistíte, že vaše dieťa niekto šikanuje, odborníci radia situáciu riešiť okamžite. „Nenúťte dieťa, aby si to „vyriešilo samé“, ale zasiahnite. Uschovajte si čo najviac dôkazov, riešte situáciu v škole a navštívte  psychológa. Ubezpečte dieťa, že sa na vás môže spoľahnúť v každej situácii,“ radí I. Grohoľová.

To, že kyberšikana sa stala  skutočným strašiakom dokazuje aj prieskum UNIQA poisťovne. Podľa neho až 90 % ľudí nevie, ako sa v takomto prípade brániť. Pomoc a právnu asistenciu pritom kryje kyberpoistenie.  „Ak niekto bude na internete šikanovať  Vás alebo Vaše dieťa, treba zavolať na asistenčnú službu a prípad nahlásiť, poisťovňa zabezpečí odstránenie alebo vytesnenie takýchto informácií z internetu. Takisto máte nárok na právne zastúpenie a úhradu s tým súvisiacich nákladov. Naše skúsenosti hovoria, že právnici poisťovne bývajú veľmi efektívni pri riešení takýchto citlivých sporov. Poisťovňa v takomto prípade zabezpečí mazanie útočných či dehonestujúcich správ, blokovanie profilu útočníka a poskytuje tiež ďalšiu právnu a IT asistenciu,“ radí Róbert Koch z UNIQA.

Kyberpoistenie kryje nielen kyberšikanu, ale ide o komplexnú ochranu pred poškodzovaním online povesti. Toto poistenie sa vzťahuje tiež na odcudzenie fotografií z mobilu a na ich zverejnenie, pokiaľ k tomu dôjde z dôvodov zneužitia identity poisteného a pokiaľ zverejnením dôjde k poškodeniu online povesti klienta. Ide najmä o ohováranie, urážku či nezákonné vyzradenie informácií o súkromnom živote.

„V prípade poškodenia on-line povesti alebo ak sa stanete obeťou kyberšikany, poisťovňa sa snaží v prvom rade o tzv. „Cleaning“ – odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií, prípadne  tzv. „Flooding“ –  vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov. Máte tiež nárok na úhradu právnych krokov voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila ako aj voči vydavateľovi alebo webhostingovej službe, na stránkach ktorej boli negatívne informácie o poistenom zverejnené,“ vysvetľuje R.Koch z UNIQA poisťovne.

UNIQA

Značky: