Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award, ktoré udeľuje Nadácia ESET spozná už tento piatok, 18. októbra, svojich prvých laureátov.

Vyberie ich medzinárodná komisia zložená z uznávaných zahraničných vedeckých osobností. Predsedom komisie je nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Erwin Neher. Medzinárodní odborníci budú vyberať z finalistov, ktorí prešli náročným hodnotiacim procesom.

Ocenenie ESET Science Award vzniklo z iniciatívy Nadácie ESET na sklonku minulého roka s cieľom vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný v medzinárodnom priestore alebo dosahujú prelomové objavy. Po niekoľkých mesiacoch intenzívnych príprav sa ocenenie blíži do finále. Je ním zajtrajšie zasadnutie medzinárodnej komisie, ktorá vyberie laureátov a následný slávnostný galavečer za účasti slovenskej a medzinárodnej vedeckej obce, ako aj prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ktorá nad projektom prevzala záštitu.

Ocenenie vyhlási laureátov v troch kategóriách: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Výber finalistov podliehal náročnému hodnotiacemu procesu. Kritériá sa opierali o merateľné scientometrické údaje, ako napríklad citácie v karentovaných časopisoch, či autorstvo a spoluautorstvo vo významných publikáciách. Zohľadňuje tiež zapojenie vedcov do medzinárodných projektov, ich komunikáciu, princípy vedeckej etiky, potenciálny dopad výskumu, aj názory blízkych spolupracovníkov či študentov.

O laureátoch prvých dvoch kategórií rozhodne medzinárodná komisia. „Finalisti všetkých kategórií sú vynikajúci vedci. Som rada, že aj malá krajina ako Slovensko, sa môže pochváliť takto kvalitnými osobnosťami. Ako malá krajina sa musíme otvárať zahraničiu vo všetkých oblastiach života, vedu nevynímajúc. Angažovanie medzinárodnej komisie je konkrétny spôsob, akým slovenské poznatky dostávame do povedomia v medzinárodnom vedeckom priestore. Veríme, že osobnosti, ktoré sa stanú laureátmi, budú inšpiráciou pre študentov a mladých vedcov a dôkazom, že kvalitná veda sa dá robiť aj na Slovensku,“ vysvetľuje projektová manažérka ocenenia Paulína Böhmerová.

O Medzinárodnej komisii predsedá nemecký biofyzik Erwin Neher, nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu. Ďalšími porotcami, ktorí pricestujú do Bratislavy sú: švajčiarska fyzička Ursula Keller, maďarský matematik László Lovász, nemecký biológ Carl-Philipp Heisenberg a americký technológ Chris Csíkszentmihályi.

O laureátovi kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít.

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award patrí k jedným z najvýraznejších, ktoré sa udeľujú na Slovensku. „Napriek množstvu najrôznejších ocenení na Slovensku, považujem ESET Science Award za mimoriadnu a prelomovú udalosť. Odvahu Nadácie ESET zveriť hodnotenie vedcov významným osobnostiam svetovej vedy, medzi nimi i nositeľom Nobelovej ceny, je krokom, ktorý nemá na Slovensku precedens. Nemalé finančné ocenenie, ktoré venuje súkromná spoločnosť bez toho, aby priamo či nepriamo akýmkoľvek spôsobom na danej vedeckej oblasti profitovala, je gestom, ktoré nepotrebuje komentár. Sumár  menovaných troch atribútov – renomovaní posudzovatelia, finančné ocenenie, účasť súkromnej spoločnosti – považujem za prelomový a na Slovensku dosiaľ nevídaný a určite obdivovania hodný krok,“ hodnotí ocenenie predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

„Hodnota takéhoto vedeckého ocenenia ďaleko presahuje konkrétny vedecký objav. Pozornosť verejnosti, ktorú takto dokážeme pritiahnuť, je signálom, že si na Slovensku vážime vedomosti a talent, a že ako civilizácia chceme žiť vo veku rozumu,“ všíma si Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

O ocenenie sa mohli uchádzať vedeckí pracovníci pôsobiaci na Slovensku v nasledovných vedeckých odboroch: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy. Do kategórií Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný vysokoškolský pedagóg sa vedci mohli prihlásiť sami alebo ich mohla nominovať organizácia, v ktorej pôsobia a do kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov musel nominovaných prihlásiť ich nadriadený pracovník.

Laureát hlavnej kategórie získa aj finančnú odmenu 100 000 eur, ktorú venuje hlavný partner podujatia,  spoločnosť ESET. Laureáti zvyšných dvoch kategórií získajú po 5 000 eur. Okrem finančnej odmeny je pre laureátov pripravená umelecká soška z dielne mladého slovenského sochára Filipa Šicka s názvom V jadre poznania.

Finalisti v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy (v abecednom poradí)

 • Marián Brestič, pôsobí na Katedre fyziológie rastlín Fakulty Agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a zaoberá sa vplyvom klimatických zmien na poľnohospodárske rastliny.
 • Igor Lacík, pôsobí na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa výskumom biomateriálov pre oblasť liečby cukrovky.
 • Zdenko Machala, pôsobí na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa výskumom studenej plazmy.
 • Igor Podlubný, pôsobí na Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach a patrí medzi svetovú špičku v aplikovanej matematike a teórii riadenia procesov.
 • Ján Tkáč, pôsobí na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu včasnej diagnostiky rakoviny prostaty.

Finalisti v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov (v abecednom poradí)

 • Zuzana Barbieriková, pôsobí na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyzikyFakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave.
 • Tomáš Bertók, pôsobí na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied, na Oddelení glykobiotechnológií.
 • Peter Drotár, pôsobí na Katedre počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
 • Matúš Hyžný, pôsobí na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Ľubomíra Tóthová, pôsobí na Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Finalisti v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg (v abecednom poradí)

 • Otokar Grošek, pôsobí na Ústave informatiky a matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 • Tomáš Havlík, pôsobí na Ústave recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.
 • Peter Peciar, pôsobí na Ústave procesného inžinierstva Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 • Martin Straka, pôsobí na Ústave logistiky a dopravy Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.
 • Tomáš Vinař, pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave.

Viac informácií nájdete na www.esetscienceaward.sk

Značky: