Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Denne sa v zdravotníckych zariadeniach spracujú stovky dát, ktoré je nutné dôkladne zabezpečiť a evidovať. O to, aby tento proces neoberal zdravotnícky personál o čas určený na liečbu a starostlivosť o ich pacientov, sa stará americko-slovenská spoločnosť Surglogs. Prostredníctvom rovnomennej platformy digitalizovala už viac ako 600 zdravotníckych zariadení v 48 štátoch USA – samotný vývoj platformy však prebieha na Slovensku a v Českej republike, kde sa spoločnosť v súčasnosti sústreďuje na inovácie a rozširovanie kľúčových tímov.

Na vývoji zdravotníckej platformy Surglogs pracuje slovensko-český vývojársky tím od roku 2015. Ich technológiu využívajú americké zdravotnícke centrá na evidenciu kontrolných procesov, medzi ktoré patria napríklad rozpisy pravidelnej sterilizácie lekárskych nástrojov, kontroly exspirácie liečiv, revízie používaných prístrojov a tiež dokumentácie celoživotného vzdelávania lekárov.

Prioritou je starostlivosť o pacientov

Hlavným benefitom Surglogs je automatizácia opakujúcej sa administratívy, ktorou je zdravotnícke prostredie značne zaťažené. Vďaka digitalizácii rutinných procesov sa zamestnanci v zdravotníckych centrách stávajú efektívnejšími, a preto majú aj viac času sústrediť sa na kvalitu liečby. Centralizovaná platforma ponúka jednoduché a prehľadné používateľské prostredie, ktoré je ľahko dostupné z akéhokoľvek počítača, tabletu či smartfónu. V ňom je možné v reálnom čase sledovať plnenie jednotlivých úkonov, povinností, kontrol a identifikovať prípadné nedostatky. Využívaním platformy sa tiež mnohonásobne zjednodušuje príprava na akreditačné audity, ktorá bežne zaberie personálu aj niekoľko mesiacov. 

„Sestrám v zdravotníckych centrách šetrí využívanie našej platformy približne dve hodiny práce v týždni. Namiesto administratívy sa tak môžu venovať starostlivosti o pacientov,” uvádza Peter Zajac, CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Surglogs a pokračuje: „Na vývoji platformy Surglogs sa podieľajú aj naši zákazníci. Prostredníctvom aplikácie môžu zasielať svoje návrhy na zlepšenie či hlasovať za jednotlivé inovácie. Ich návrhy vyhodnocujeme a zaraďujeme do produktového plánu.”

Surglogs dbá na dôkladné zabezpečenie všetkých klientskych dát, ktoré spravuje. Preto ich ukladá v súlade s ochranou osobných údajov do cloudovej služby Amazon Web Services. Spoločnosť získala legislatívnu certifikáciu HIPAA, ktorá nastavuje štandardy na ochranu citlivých dát v zdravotníctve v USA. Dnes dokonca disponuje bezpečnostnou previerkou SOC 2, ktorá potvrdzuje, že dodržiava najvyššie štandardy bezpečnosti dát a ochrany dôverných informácií.

Napriek tomu, že je produkt z dielne Surglogs dostupný výlučne v Spojených štátoch, jeho vývoj zostáva koncentrovaný na Slovensku a v Česku. Spoločnosť úspešne spolupracuje s domácim talentom, ktorý si tak buduje výborné meno aj za hranicami. Efektívnosť medzinárodnej spolupráce potvrdzuje tiež fakt, že práca na diaľku bola v Surglogs štandardom dávno pred pandémiou. Zamestnanci môžu pracovať nielen z kancelárie v Bratislave, ale aj z domova. „Veríme, že sa náš vývojový tím v budúcnosti rozšíri o šikovných expertov, ktorí budú pracovať na ďalšom vývoji našej platformy,” dodáva Jakub Jašák, spoluzakladateľ a CTO Surglogs.

Viac o Surglogs:

Surglogs je slovensko-americký startup, ktorý plne digitalizuje procesy spojené s bezpečnosťou pacientov a kvalitou zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. Umožňuje zamestnancom mať každý deň prehľad o kontrolných procesoch, medzi ktoré patria sterilizácie operačných sál, chirurgických nástrojov, kontroly dátumov exspirácií liekov, ale aj mnohé ďalšie úkony, ktoré vyžadujú neustálu aktualizáciu. Okrem toho poskytuje prehľad o celoživotnom vzdelávaní zdravotníckeho personálu. Surglogs pomáha zdravotníckym centrám zásadným spôsobom zefektívňovať starostlivosť o ich pacientov a minimalizovať riziká spojené s hospitalizáciou.

Značky: