Microsoft Skicár a WordPad budú voliteľnými aplikáciami v nových Windows