Na Slovensko príde významný odborník prof. Bebo White z Univerzity v Stanforde, zakladateľ webu, ktorý spúšťal 1. webovú stránku v USA. Jeho prednáška má názov 

Cryptocurrencies and Blockchain.

Podujatie organizuje FIIT STU s podporou firmy ESET. Prednášky sú určené pre širokú verejnosť, diskusné sekcie sú vyhradené registrovaným PhD. študentom.

Viac informácií o jarnej škole sa dozviete na webe: www.fiit.stuba.sk/springschool2018

Značky: