Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Kia Motors Slovakia a mesto Martin sa v spoločnom memorande zaviazali k spolupráci na vybudovaní novej športovej dráhy.

Primátor mesta Martin Ján Danko a správca Nadácie Kia Motors Slovakia (KMS) Branislav Hadár v pondelok 29. apríla 2019 podpísali Memorandum o spolupráci k výstavbe Pump-trackovej dráhy v oblasti Pltníky.

Predmetom memoranda je dohoda strán o ich právach a povinnostiach pri realizácii projektu: Pump-tracková dráha v Martine. Obe strany sa zaviazali zabezpečiť realizáciu projektu a v súvislosti s ňou vzájomne spolupracovať a plniť povinnosti dohodnuté v memorande.

Na základe projektovej dokumentácie, ktorú dodá mesto Martin, Nadácia KMS zabezpečí výber dodávateľa a financovanie stavebných prác priamo súvisiacich s výstavbou športovej dráhy. Mesto Martin zaistí vegetačné úpravy, kamerový systém, verejné osvetlenie, informačné tabule a mobiliár v okolí dráhy.

„Podobný projekt sme realizovali na Vodnom diele Žilina. Pump-tracková trať je za priaznivého počasia vždy plná a musíte doslova čakať v rade, aby ste sa mohli zviesť. Verím, že nová dráha v Martine bude pre všetkých jedinečným oživením a nájde si množstvo fanúšikov tak ako je tomu aj v Žiline“ uviedol správca Nadácie KMS Branislav Hadár.

Pump-tracková dráha v lokalite Pltníky bude prístupná pre širokú verejnosť. Môžu ju využívať cyklisti, kolobežkári, korčuliari či skejtbordisti. Na špeciálne upravenej trati je možné jazdiť bez potreby pedálovania alebo odrážania sa. Rýchlosť získava jazdec presúvaním ťažiska a teda odľahčovaním a následným zatláčaním do vĺn a zákrut. Tento spôsob pripomína pumpovanie, z čoho je odvodený aj samotný názov. Jazda na pump-tracku pomáha zvyšovať silu a kondíciu. Ide zároveň o bezpečnú formu ako získať zručnosti, ktoré sú potrebné pri jazde najmä v prírodnom teréne.

„Naším cieľom je podporovať deti a mládež, ich možnosti športovať a viesť ich tak k zdravšiemu životnému štýlu,“ povedal Ján Danko, primátor mesta Martin.

Značky: