Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Národné centrum zdravotníckych informácií spoločne s odborníkmi zo Slovensko.Digital spúšťajú odbornú diskusiu s cieľom nájsť funkčné aj technické riešenie Zelených certifikátov pre občanov Slovenska.

Národné centrum zdravotníckych informácií je zo zákona správcom a prevádzkovateľom národného zdravotníckeho informačného systému, a teda garantom zdravotníckych dát. Prostredníctvom platformy Slovensko.Digital chceme osloviť odbornú a širokú verejnosť s cieľom otvorenia diskusie k zeleným certifikátom. NCZI chce pozorne sledovať podnety, námety a odporúčania, a aktívne pristupovať k inšpiratívnym výstupom z diskusie. Zároveň zabezpečiť transparentný proces prípravy a realizácie tak očakávaného riešenia v dobe pandémie ako je zelený certifikát.  Na konci by malo byť nielen zvýšenie komfortu ľudí v bežnom živote, ale aj kvalitná infraštruktúra covidových dát,“ vyjadril sa generálny riaditeľ NCZI Róbert Suja.

Zelený certifikát bude bezpečným dokumentom pre obyvateľov Európskej únie, v ktorom sú sprístupnené Covid dáta o občanovi. Teda či už má za sebou vakcináciu, aktuálne výsledky PCR a antigénových testov, ale aj informácia o prekonaní Covid-19. Dnes všetko nasvedčuje, že tieto informácie by boli sprístupnené oprávneným orgánom ako jednoduchý QR-kód. Členské štáty Európskej únie počas jari pripravujú logistické kroky, aby pri predstavení digitálnej infraštruktúry, ktorú Európska komisia predstaví počas leta, už bolo zabezpečená autentifikácia Digitálnych zelených certifikátov na území EÚ. Európske štáty budú mať potom dostatok času na zapracovanie prípadných zmien v národných zdravotníckych systémoch či v legislatíve.

Národné centrum zdravotníckych informácií spoločne so zástupcami združenia Slovensko.Digital začalo transparentnú diskusiu, do ktorej sa môže zapojiť široká aj odborná verejnosť.

V Slovensko.Digital vítame túto transparentnú a participatívnu iniciatívu Národného centra zdravotníckych informácií hneď v úvode tohto dôležitého projektu. Tešíme sa na odbornú a aktívnu diskusiu NCZI s odbornou verejnosťou a veríme, že každá konštruktívna spätná väzba bude zapracovaná tak, aby prispela k lepšiemu výsledku projektu. Veríme, že sa týmto inšpirujú aj iné úrady a rezorty pri svojich projektoch,“ vyjadril sa Ján Suchal zo združenia Slovensko.Digital.

Značky: