NETGEAR predstavil trojpásmový prístupový bod WAX630