Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Priemysel prešiel už niekoľkými fázami revolúcie – od tej pravdepodobne najznámejšej, industriálnej, cez elektrizáciu a automatizáciu až po súčasnou, štvrtú fázu, ktorou je práve digitalizácia, robotizácia a IoT.

Aj napriek tomu, že štvrtá fáza započala už viac než pred desiatimi rokmi, podľa informácií Hospodárskej komory má jej princípy zavedené alebo momentálne zavádza 58 % českých a 51 % slovenských podnikov. Trendom digitalizácie podliehajú aj priemyslové veľtrhy, ktoré sa práve témami súvisiacimi s transformáciou priemyslu, efektivite výrobného procesu a energetickej efektivity zaoberajú.

Na digitalizovaných firmách sa kríza podpísala menej

Práve digitalizácia je základným pilierom potrebným k dlhodobej konkurencieschopnosti. Zvyšuje totiž efektivitu a hlavne produktivitu firmy. Spoločnosti, ktoré implementujú princípy Priemyslu 4.0, vykázali dáta o tom, že sa im koronavírusovú krízu podarilo zvládnuť lepšie než spoločnostiam, ktoré k nej zatiaľ vôbec nepristúpili alebo pristúpili len z časti. Podľa jedného z prieskumov spracovaných pre český Zväz priemyslu je evidentné, že aj v období kríze bolo v digitalizovaných firmách možné dosahovať rastu a vyššej produktivity práce.

Digitalizovať sa vyplatí

Aj napriek tomu, že často zaznieva argument o vysokej cene digitalizácie, vo výsledku sa rozhodne vyplatí. Práve vďaka nej je možné viacero činností optimalizovať a zefektívňovať. Bez digitalizácie sa tieto činnosti vykonávajú starými metódami, tie generujú zbytočné náklady, v ktorých firma neustále topí peniaze, ktoré by inak mohla investovať práve do zefektívňovania procesov.

Veľtrhy sú stále dôležitou platformou, najväčší v strednej Európe prebehne v októbri v Brne

K témam ohľadom digitalizácie pristupujú taktiež špecializované veľtrhy, ktoré patria k najlepším príležitostiam pre nadväzovanie kontaktov a prenikanie do nových oblastí. Digitalizácia v rôznych podobách je tento rok hlavnou témou Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne, ktorý je najvýznamnejším priemyslovým veľtrhom v strednej Európe. Tento rok sa uskutoční od 4. do 7. októbra a jeho súčasťou bude aj už po tretí krát projekt Digitálna továreň, ktorá návštevníkom priblíži technológie umožňujúce transformáciu nielen priemyslového prostredia, ale taktiež celej ekonomiky. „Ďalšími témami sprievodného programu budú energetická stabilita, digitálna transformácia, blockchain ale aj udržateľný rozvoj,“ doplnil Michal Svoboda, tlačový hovorca MSV. Podľa riaditeľa veľtrhu Michalise Busiose majú spoločnosti o veľtrh veľký záujem: „Firmy prejavili o prezentáciu na tohtoročnom Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu zvýšený záujem. Vracajú sa taktiež vystavovatelia, ktorí sa v minulom roku nemohli veľtrhu zúčastniť kvôli pandémii. Tým sa potvrdzuje, že veľtrhy sú pre vystavovateľov dôležitou obchodnou platformou.“

Značky: