Nový iPad Mini patrí k najodolnejším Apple zariadeniam