Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od 1. januára začali platiť pri prenájme vozidla, zariadení, strojov či budov nové pravidlá vykazovania lízingu v účtovaní v IFRS.

Od 1. januára 2019 začínajú platiť nové pravidlá účtovania IFRS pre firmy. Spozornieť by mali tie, ktoré sledujú EBIDTA. „Ich základom je vykazovanie takmer všetkých typov lízingov v súvahe. Popri finančnom ide aj o operatívny lízing, a to bez ohľadu, či ide o prenájom budovy, strojov, zariadenia alebo vozidiel. Vykazovanie služieb však nové pravidlá nemenia,“ konštatuje Rastislav Kitta, finančný riaditeľ Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a operatívneho lízingu.

Čo sa mení

Nové štandardy IFRS 16 nahrádzajú súčasné IAS 17, podľa ktorých firmy neuvádzali nájom prostredníctvom operatívneho lízingu v súvahe. Bez ohľadu na veľkosť tak firmy vykazovali financovanie operatívneho lízingu mimo súvahu, išlo o tzv. mimosúvahové financovanie. Štandard IFRS 16 tak v tomto smere mení spôsob vykazovania. Aktívum a záväzok pre všetky typy lízingu s dobou trvania zmluvy viac ako 12 mesiacov a odpisovanie prenajatého aktíva je tak potrebné vykázať oddelene od úrokov z lízingového záväzku. Na druhej strane, napríklad pokiaľ ide o operatívny lízing vozidiel, ďalšie prednosti, najmä v porovnaní s finančným lízingom, zostávajú.

Jeden z dôvodov, prečo si spoločnosti volia operatívny lízing, je totiž práve odbúranie administratívy, úspora prevádzkových nákladov a znižovanie finančných nákladov, nezaťažovanie súvahy, prehľadné cash flow a reporting, kde firma platí pravidelné a nemenné mesačné platby. „Dopad účtovných zmien sa preto môže síce javiť ako zásadný, avšak väčšina úverových inštitúcií už dnes berie do úvahy dopad mimosúvahového financovania, keďže túto informáciu majú spoločnosti vo finančných výkazoch,“ konštatuje Rastislav Kitta.

Pozor, zmena sa netýka služieb

Nové pravidlá IFRS však nemenia vykazovanie služieb. Hoci služby a lízing sú často súčasťou jednej zmluvy, sumu za služby nie je potrebné vykazovať v súvahe. „Podľa IFRS sa tiež zatiaľ neúčtuje operatívny lízing na kratšie obdobie ako 12 mesiacov,“ podotýka Rastislav Kitta. IFRS nemení ani ďalšie hlavné benefity operatívneho lízingu, ako úspora finančných a prevádzkových nákladov, zabezpečenie komfortu a plnej mobility, odbremenenie spoločnosti od starostí spojených s mobilitou, či prenesenie rizika z firmy na lízingovú spoločnosť pokiaľ ide napríklad o vývoj cien vozidiel na trhu po ukončení nájmu, servisných a pneuservisných úkonov, cien pneumatík a podobne.

„Z pohľadu podnikania zmeny neovplyvňujú produkt operatívneho lízingu. Z pohľadu účtovníctva vzniknú dodatočné administratívne kroky, ktoré budú iba zlomkom toho, čo nové pravidlá upravujú v iných oblastiach,“ upozorňuje odborník. Financovanie majetku pre firmy bude podľa neho rovnaké ako v súčasnosti. „Zmena bude iba v spôsobe účtovania, ktoré nebude pre väčšinu spoločností prekážkou,“ dodáva Rastislav Kitta.

Koho sa to dotkne

Zmena sa dotkne firiem, ktoré sledujú ukazovateľ EBITDA ako hlavný ukazovateľ výkonnosti, čo je nateraz malé percento firiem. Zjednotenie vykazovania aktív a záväzkov v súvahe tak ovplyvní napríklad mieru zadlženosti firmy a jej EBITDA, čo sú dôležité ukazovatele pre veriteľov, akcionárov, investorov a ostatných zainteresovaných subjektov, no hospodársky výsledok spoločnosti táto zmena neovplyvní. „Spôsob financovania, a teda nárast dlhu v súvahe môže mať vplyv na financovanie spoločnosti ako takej pri použití súčasných kritérií, ktoré sa však po zavedení štandardov pravdepodobne tiež upravia,“ dopĺňa finančný riaditeľ Business Lease.