Orange oznámil výsledok testu priamo pri živej ukážke tohto, ako vymieňa moduly svojej siete. My sme sa boli pozrieť na výmenu v strede Bratislavy, pričom sa menila základová stanica na budove ALIZE.

Takto to vyzeralo pred výmenou. Technológia Alcatel sa neskôr zmenila za Nokiu

Takto to vyzeralo pred výmenou. Technológia Alcatel sa neskôr zmenila za Nokiu

Orange uvádza, že najkvalitnejšou sieťou na Slovensku sa stala podľa výsledkov meraní spoločnosti Systemics PAB, ktorá Orangeu udelila za mobilné siete ocenenie The best Slovakian mobile network in the test. Pripomeňme, že päť rokov po sebe bol najlepšou sieťou na Slovensku Telekom, pričom testy realizovala spoločnosť Umlaut (predtým P3 Communications).

Výsledky nezávislej štúdie realizovanej v medzinárodnom meradle ukázali, že 4G sieť Orangeu, ktorá je dostupná pre viac než 97 % populácie na Slovensku, je najkvalitnejšou na Slovensku a zároveň patrí medzi najvýkonnejšie siete v Európe. Orange sa tiež pripravuje na spustenie siete 5G. Podľa Tomáša Palovského, manažéra korporátnej komunikácie Orange je očakávaný termín spustenia 5G siete V budúcom roku. Len pripomeňme, že ako prvá spustila sieť 5G na Slovensku 4ka, konkrétne na malom území v Banskej Bystrici.

V súvislosti s témou 5G sme oslovili aj hovorkyňu O2 Terezu Molnar, ktorá nám poskytla toto stanovisko: „Môžeme potvrdiť, že v blízkom čase plánujeme v Bratislave odštartovať pilotné komerčné testovanie 5G technológie, do ktorého sa budú môcť zapojiť aj naši zákazníci, ktorí budú mať v tom čase kompatibilné 5G zariadenie. 5G technológiu testujeme v rámci výberového konania na dodávateľa 5G siete na aktuálne pridelených frekvenciách a zahŕňa všetkých relevantných dodávateľov. Už čoskoro k tejto téme povieme viac.

Všimnite si rozmery staršej technológie

Všimnite si veľké rozmery staršej technológie

Riaditeľ úseku informačných systémov a sietí spoločnosti Orange Slovensko Eric Maintenay nám k tomu pri výmene modulov povedal: „Opätovne sa nám potvrdilo, že investície do aktuálne prebiehajúcej komplexnej modernizácie siete (Radio Acces Network) sme aj v tejto zložitej dobe adresovali správne. Zohľadňovali nielen prípravu siete na 5G, ale priniesli aj vyššiu priepustnosť siete a zlepšenie mnohých ďalších parametrov, vďaka čomu sa v súčasnosti môžeme pochváliť najlepšou sieťou na Slovensku. Veľkú zásluhu na tomto ocenení má aj pokračujúca optimalizácia a vyladenie siete, za ktorými stoja naši kolegovia z technického úseku.

Po starú technológiu si prišiel vrtuľník

Po starú technológiu si prišiel vrtuľník

V rámci Slovenska boli do testu zapojené všetky štyri slovenské siete, pričom Orange získal v teste celkovo až 942 bodov s absolútnou dominanciou v oboch kategóriách – hlasové aj dátové služby. Ostatní operátori získali spolu 886, 841 a 711 bodov.

Výsledky potvrdili, že najrýchlejšia sieť je od Orangeu

Testy prebehali v európskom meradle, pričom celkovo bolo testovaných 25 európskych operátorov. Z nezávislých meraní vyplýva, že priemerná dosahovaná rýchlosť sťahovania dát v 4G sieti Orange Slovensko dosiahla 101,2 Mbit/s, čo bola najvyššie dosiahnutá rýchlosť spomedzi všetkých zúčastnených krajín a operátorov. Priemerná rýchlosť sťahovania dát vo veľkých mestách dosiahla až 124,2 Mbit/s. Z pohľadu rýchlosti odosielania dát slovenskému Orangeu namerali 32,9 Mbit/s. Okrem rýchlosti Orange dominoval aj v ostatných sledovaných parametroch dátovej siete, ako napríklad sťahovanie webových stránok či spustenie videa.

Nová technológia je už osadená v skriniach

Nová technológia je už osadená v skriniach

Pri hlasových službách najlepšie výsledky dosiahol pri celkovej kvalite a úspešnosti zrealizovania VoLTE hovorov.

Čo je to DSBO?

Štúdia Data Service Benchmarking and Optimisation je realizovaná priebežne od roku 2005 s cieľom poskytovať konzistentné hodnotenia dátových aj hlasových služieb v krajinách, kde pôsobí skupina Orange. V roku 2020 štúdia skúmala výkonnosť sietí v 8 krajinách, celkovo medzi 28 operátormi, z toho 25 v Európe. Zameriavala sa na hodnotenie zákazníckych skúseností z využívania dátových služieb primárne v 4G sieti prostredníctvom prístupu do internetu v mobilnom telefóne, ako aj hlasových služieb vrátane VoLTE. V rámci dátových služieb bol hodnotený HTTP upload/download,  prístup na statické aj „živé“ webové stránky, streamovanie, či prehrávanie YouTube videí a v hlasových službách boli hodnotené ukazovatele ako úspešnosť uskutočnenia hovoru, čas spojenia, prerušenie hovoru či vernosť preneseného hlasu. Všetky merania boli uskutočnené počas jazdy vozidiel vybavených meracími mobilnými telefónmi Samsung Galaxy S9 na dáta a Samsung Galaxy S10 na hlasové volania. Lokality merania boli vyberané nezávislou treťou stranou tak, aby výsledky meraní boli reprezentatívne. Štúdia bola realizovaná v Luxembursku, Poľsku, Španielsku, Rumunsku, Belgicku, Moldavsku, Jordánsku a na Slovensku. Na Slovensku boli testy realizované v júli 2020 v sieťach všetkých štyroch operátorov. Metodika meraní bola v súlade s novým štandardom ETSI.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.