Celosvetový prieskum technologickej spoločnosti 3M, v ktorom 14 025 ľudí zo 14 krajín vyjadrilo svoje názory na vedu a disciplíny s ňou súvisiace, prináša zaujímavé výsledky.

Aj keď technológie sú už prirodzenou súčasťou nášho života a ľudia sú nadšení možnosťami, ktoré prinášajú, v niektorých oblastiach stále vzbudzujú obavy alebo nevôľu. Napríklad 64 % ľudí celosvetovo by si radšej vybralo bežné ako autonómne auto, v strednej Európe je táto preferencia ešte vyššia, až 74 %.  Ešte viac ľudí, 74 % celosvetovo a 79 % v strednej Európe, by uprednostnilo ako asistenta druhého človeka pred robotom. Avšak viac ako polovica ľudí celosvetovo aj v našom regióne je nadšená možným budúcim cestovaním a turistikou do vesmíru.

Technológie či veda?

Zaujímavé je, že celosvetovo si 61 % ľudí  vo svojom každodennom živote viac cení technológie ako vedu, pričom jedno bez druhého nemôže existovať. V strednej Európe je to ale naopak, až 59 % pripisuje väčšiu hodnotu vede ako technológiám. „Aj keď to na prvý pohľad nevidno, veda nie je uzavretá v laboratóriách a knižniciach. Všetky poznatky a inovácie, ktoré v laboratóriách získame, sa snažíme pretaviť do podoby použiteľnej pre bežný život každého človeka a takisto neustále pracujeme na tom, aby si mladí ľudia nachádzali cestu k vede“, hovorí Rudolf Melezínek, Technical Manager, 3M East Europe Region.

Keď sa pozrieme na to, ako ľudia prijímajú technologické novinky do svojho života, zistíme, že celosvetovo najväčšia skupina, až 35 %, nepotrebuje mať tieto novinky okamžite a zadováži si ich až vtedy, keď ich bude pre svoj život potrebovať.  Ale druhý najčastejší postoj je rezistencia voči novým veciam a snaha využívať svoje technologické zariadenia čo najdlhšie, tento prístup má 20 % respondentov. Na druhej strane iba 8 % ľudí si dáva záležať na to, aby mali najnovšiu technológiu čo najskôr zo svojho najbližšieho okolia.

Keď nadšenie vystriedajú obavy

Ľudia na celom svete a aj v strednej Európe síce vítajú nové technológie a vedecké poznatky, ale majú z nich tiež obavy, najmä v otázkach klonovania, geneticky modifikovaných potravín, zmien v génoch a robotických technológií na pracovisku. K týmto celosvetovým obavám sa v strednej Európe ešte pridávajú aj už spomínané autonómne automobily a ich budúca možná prevaha na ceste. Potom sú témy, ktoré nevyvolávajú jednoznačné emócie. Napríklad prítomnosť robotov na každom pracovisku víta 48 % respondentov a cestná premávka tvorená iba autonómnymi vozidlami vyvoláva nadšenie u 53 % respondentov a tiež takmer rovnako,  47 %, by z nej malo obavy. Čo je však vnímané s výrazným nadšením, to sú lety do vesmíru. Fandí im 71 % respondentov. Najlepšie hodnotenou oblasťou  vedeckých pokrokov je potom zdravie a liečba závažných ochorení, to kvituje 87 % respondentov.

Očakávame veľké zmeny už počas nášho života

Väčšina účastníkov 3M prieskumu tiež predpokladá, že vedecké a technologické pokroky sa dostanú k ľuďom ešte počas ich života. 66 % celosvetovo a 54 % v strednej Európe verí, že bežnou súčasťou našich ciest sa stanú autonómne autá. Rovnako bežnou súčasťou našich pracovísk sa stanú roboty, celosvetovo je o tom presvedčených 61 % respondentov, v strednej Európe 45 %. Ale u viac ako polovice ľudí prevažujú obavy nad nadšením z tohto robotického nástupu. O nástupe cestovania a turistiky do vesmíru ešte počas ich života je presvedčených viac ako polovica ľudí – 59 % celosvetovo a 52 % v strednej Európe.

Reprezentatívny prieskum pod názvom State of Science Index zrealizovala spoločnosť 3M v dospelej populácii v 14 krajinách – Brazília, Čína, India, Japonsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kanada,  Mexiko, Nemecko, Poľsko, Singapur,  Spojené štáty americké, Španielsko, Veľká Británia na vzorke približne 1000 respondentov v každej krajine.

Prieskumu sa zúčastnilo spolu 14 025 respondentov v období júl – september 2018.

Značky: