Porno mizne z internetu. Aj tento typ umenia je totiž chránený