Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť AgeVolt vyhlásila dňa 10. 11. 2021 v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU súťaž pre študentov dizajnu, ktorej cieľom bolo vytvoriť originálne riešenia nabíjacích staníc pre elektromobily, ktoré by boli nie len ekologické a finančne udržateľné, ale rešpektovali by aj urbanistickú koncepciu územia.

Fakulta architektúry a dizajnu STU vedie svojich študentov k zhmotneniu svojich vízií a k vytvoreniu lepšej budúcnosti. Funkčnosť, nadčasovosť, ekologické a ekonomické aspekty sú zásadnými podmienkami pri navrhovaní. Budúcnosť mobility je blízkou témou, s ktorou sa poslucháči stretávajú.

Zámerom spoločnosti AgeVolt bolo priniesť na trh riešenie, ktoré odbúra všeobecné obavy z dostupnosti nabíjania a s tým spojený dojazd, ale ktoré bude tiež udržateľné z pohľadu konkurenčného prostredia a stabilnej energetickej siete. Rovnako chcela dať priestor mladým študentom a študentkám dizajnu realizovať ich vízie a zapojiť sa do inovatívnej tvorby e-mobility.

Samotným predmetom súťaže bolo spracovať dizajnový návrh nabíjacej stanice, ktorá bude súčasťou urbanistického riešenia územia, a zároveň navrhnúť materiálové riešenie vhodné pre masové rozšírenie do miest a obcí, ale aj parkoviská obchodných centier či sídliská. Okrem dizajnu, originálnosti prevedenia a technologického riešenia bolo hodnotené aj používanie ekologických a recyklovaných či recyklovateľných materiálov.

Do súťaže sa zapojilo 7 študentov z Fakulty architektúry a dizajnu. O výsledkoch rozhodovala porota v zložení:

  • Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD., prodekan FAD STU 
  • Mgr. art. Martin Baláž, ArtD., vedúci ateliéru  
  • Ing. Arch., Ing. Tomáš Žáček, architekt, fouder of Ecocapsule  
  • Ing. Jozef Ťapajna,  Head of Product Development, Agevolt Slovakia s.r.o.
  • Ing. Silvia Ferencová, Marketing Specialist  

V súťaži zvíťazil návrh študentky Daniely Alföldiovej, ktorý porotu oslovil najmä inšpiráciou  v materiáloch pre mesto blízkych, ako je dlažba či kameň, ktorý vhodne dopĺňa podsvietenie. „Návrh nie je prvoplánový a nevytvára len zaujímavý vizuálny efekt, no naopak komunikuje tak smerom k používateľovi stav vyťaženia siete. Inšpirácia dlažbou a kameňom vo vzoroch taktiež prináša možnosť prispôsobenia nabíjacích staníc identite miest a priestorov, kde sa nachádzajú.  Zároveň oceňujeme rozpracovanosť návrhu, ako aj použité materiály, ktoré sú veľmi dobre recyklovateľné“ komentoval Jozef Ťapajna zo spoločnosti AgeVolt Slovakia.

Na druhom mieste sa umiestnil veľmi odvážny a rozhodne ambiciózny návrh študenta Patrika Rózsu, čo je pre AgeVolt priam synonymom. „Osobne považujem tento návrh za jeden z najlepšie pripravených, ktorý navyše podchytil aj myšlienku redukcie vizuálneho smogu v mestskom prehustenom prostredí a častokrát nevkusnosť umiestnenia nabíjacích staníc. Tá dnes síce ešte nepredstavuje výraznejší problém, no s rozvojom elektromobility je možné, že riešenia, aké predstavil Patrik, budú nutnosťou“ povedal Jozef Ťapajna. Návrh, ktorý pre niekoho môže byť ako zo science-fiction filmu však v sebe ukrýva perfektné riešenie pre historické centrá, uzavreté časti alebo celé mestá. „Nespornou výhodou tohto návrhu je aj fakt, že veľká časť technológie je umiestnená pod komunikáciou a majiteľ elektrického auta len pripája svoju nabíjaciu stanicu do predpripraveného konektora práve tam, kde zaparkuje. Pri odchode ju zase jednoducho odpojí a uloží do kufra auta. Teda v neprítomnosti EV nie je prítomná ani nabíjacia stanica“ dopĺňa Ťapajna. Vyššie náklady na vybudovanie infraštruktúry nemusia byť prekážkou, nakoľko tieto môžu byť veľmi jednoducho použiteľné pre bezdrôtové nabíjanie v budúcnosti.

Na treťom mieste sa umiestnili 2 návrhy, a to študentov  Rastislava MyglysaJakuba Maglaya.

Rastislavov návrh nás zaujal rozpracovanosťou problematiky a návrhmi ich riešenia hneď v niekoľkých prevedeniach, či už ako stĺpového prevedenia a nástenného prevedenia v jednom, ale aj nabíjacej stanice umiestnenej do stĺpika, aký poznáme z parkov či historických centier, ktoré sú veľmi často súčasťou verejného priestoru ako bariéra medzi priestorom vyhradeným pre chodcov a priestorov pre automobily. „Kúzlom takéhoto riešenia je skutočnosť, že pre chodcov je prakticky neviditeľný a obídu ho bez povšimnutia, zatiaľ čo pre elektro mobilistov je dostatočne zreteľný a jednoduchý na používanie“ upresňuje Ťapajna.

„Jakubov návrh nás oslovil svojou konštrukčnou jednoduchosťou a nenáročnosťou inštalácie. Inými slovami žiaden komponent v nabíjačke nie je použitý len raz. To so sebou prináša vysokú mieru efektivity výroby, znižuje environmentálnu náročnosť výroby, logistiky a prípadného servisu“ konštatuje Ťapajna. Oválny dizajn bez agresívnych hrán nabíjaciu stanicu opticky zmenšuje a vytvára priestor pre kreatívne využitie takmer celej plochy nabíjacej stanice.

Práce ďalších študentov boli nemenej zaujímavé, a nesmierne nás teší, že priniesli plnohodnotné a inovatívne nápady hodné ich zamerania. Prepájanie praxe s univerzitným štúdiom vnímame aj ako zásadný faktor skvalitňovania univerzitného vzdelávania.

V rámci zodpovedného prístupu sa spoločnosť AgeVolt snaží prinášať nové inovácie v oblasti nabíjania elektrických vozidiel, a to s ohľadom aj na estetické prevedenie a rešpektovanie prostredia, kde budú nabíjacie stanice umiestnené. Práve masovým rozširovaním siete nabíjacích staníc je potrebné zamýšľať sa nad tým, ako môžu nabíjacie stanice ovplyvniť vizuálny charakter verejného priestoru.

Značky: