Poznámkový blok vo Windows konečne dostal základnú funkciu, trvalo to iba 40 rokov