Prečo vypadáva server na objednanie očkovania? Za všetkým je vraj vládny cloud