Používate v prehliadači režim inkognito? Pred sledovaním vás nemusí ochrániť