Nový plne automatizovaný rýchly test COVID-19 od spoločnosti Bosch môže zdravotníckym zariadeniam, ako sú ordinácie, nemocnice, laboratóriá a zdravotné strediská pomôcť s rýchlou diagnostikou.

Rýchle vyšetrenie na COVID-19

Rýchle vyšetrenie na COVID-19

Rýchly test Bosch COVID-19 je výsledkom spolupráce medzi dcérskou spoločnosťou Bosch Healthcare Solutions a severoírskou spoločnosťou v oblasti lekárskej technológie Randox Laboratories Ltd.

Rýchlejšia istota, pomalšie šírenie

Vďaka rýchlemu testu vyvinutému len za šesť týždňov môže byť infekcia koronavírusu SARS-CoV-2 potvrdená za menej než dve a pol hodiny – od odobratia vzorky po výsledok. Ďalšie výhody rýchleho testu: Test je možné vykonať priamo v mieste klinického ošetrenia. Preprava vzoriek, ktorá stojí drahocenný čas, je tu eliminovaná. Pacienti rýchlo získajú istotu o svojom zdravotnom stave. Infikované osoby môžu byť okamžite identifikované a izolované.

Pri súčasných testoch musia pacienti obvykle čakať na výsledok jeden až dva dni. „Čas je jedným z kľúčových faktorov v boji proti koronavírusu.“ Spoľahlivá rýchla diagnostika priamo na mieste bez čakania – to je veľká výhoda nášho riešenia, ktoré je pre nás príkladom techniky pre život,“ hovorí Denner.

Diagnostika 10 respiračných patogénov súčasne

Tento test je jedným z prvých plne automatizovaných molekulárne diagnostických testov na svete, ktorý môžu priamo používať všetky zdravotnícke zariadenia. Okrem COVID-19 je možné súčasne s rovnakou vzorkou otestovať ďalších deväť respiračných ochorení, ako je chrípka A a B. Novo vyvinutý test by mal byť k dispozícii v Nemecku od apríla, nasledovať budú ďalšie európske a mimoeurópske trhy.

Ľahké použitie v mieste ošetrenia

Kazeta, ktorá už obsahuje všetky činidlá potrebné na test, sa následne vloží do analyzátoru Vivalytic. Zdravotnícky personál sa môže pri vyhodnotení venovať iným úlohám, napríklad liečbe pacientov. Manipulácia s analyzátorom Vivalytic je navrhnutá tak používateľsky prívetivo, že vyhodnotenie testu môže vykonať aj zdravotnícky personál bez špeciálneho školenia. S analyzátorom Vivalytic od spoločnosti Bosch je možné vykonať až 10 testov za 24 hodín. So 100 prístrojmi je možné denne vyhotoviť až 1000 testov. Vďaka dynamickému šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 sú laboratóriá už viac ako zaneprázdnené. Bosch pomocou Vivalytic poskytuje ďalšie testovacie kapacity.

Značky: