Prielom v technológiách lakovania: Závod BMW Group Lipsko bude schopný nahradiť zemný plyn ekologickým vodíkom