Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Po tom, čo COVID-19 výrazne zmenil ich cestovateľské plány, začali Slováci uprednostňovať európske destinácie a rezervácie leteniek na poslednú chvíľu

Z prieskumu agentúry STEM/MARK pre Kiwi.com vyplýva, že pandémia COVID-19 negatívne zasiahla tri štvrtiny slovenských cestujúcich, pričom viac ako jedna tretina z nich bola tento rok nútená úplne upustiť od svojich cestovateľských plánov a každý šiesty respondent mal skúsenosť s rušením letu.

 Pre negatívne skúsenosti s cestovaním počas pandémie COVID-19 slovenskí cestovatelia uprednostňujú destinácie bližšie k domovu. Pre takmer tri štvrtiny Slovákov dnes vzdialené destinácie neprichádzajú do úvahy. Polovica respondentov (viac než v prípade Česka) uviedla, že uprednostňuje cestovanie na krátke vzdialenosti v rámci Európy alebo dokonca v rámci Slovenska. Takéto postoje boli obzvlášť rozšírené medzi ženami, zatiaľ čo z prieskumu vyplýva, že muži svoje cestovateľské návyky tak často nemenia.

„Tieto zistenia sú v súlade s našimi dátami o rezerváciách, ktoré hovoria o dlhotrvajúcej popularite obľúbených európskych destinácií, ako sú Veľká Británia, Taliansko a Grécko, a to bez ohľadu na pandémiu COVID-19,“ uviedla Eliška Dočkalová, riaditeľka starostlivosti o zákazníka v Kiwi.com.

Štvrtina respondentov sa tento rok rozhodla pre cesty do zahraničia. Aj keď v roku 2020 plánovalo dovolenkovať vo svojej krajine takmer trikrát viac Slovákov než Čechov, Slováci nakoniec cestovali do zahraničia o niečo častejšie ako ich susedia.

Vo všeobecnosti však prieskum ukazuje, že Slováci sú v dnešnej dobe pri cestovaní oveľa opatrnejší ako Česi. Mladí ľudia majú obavy o komplikácie spojené s cestovaním, zatiaľ čo väčšie rodiny sa obávajú skôr o zdravie. Pozitívnym signálom je, že štyri pätiny Slovákov by najradšej cestovali, keby to bolo možné. Iba pätina tvrdí, že o cestovanie stratila záujem.

Bezpečnostné opatrenia pri cestovaní považuje 40 % ľudí za dostatočné

Súčasné bezpečnostné opatrenia v oblasti cestovania považuje za dostatočné 40 percent respondentov, pričom spokojnosť so súčasnými opatreniami je väčšia u mužov než u žien, u ktorých vidno väčšiu opatrnosť. Ak by Slováci mohli opatrenia meniť, vybrali by si možnosť rýchlych testov na COVID-19 na letiskách (51 percent) a zlepšili by politiku vracania peňazí (41 percent, pokiaľ ide o refundácie od dopravcu ku klientovi). Tretina respondentov by v prípade zrušenia letu ocenila možnosť flexibilne si zvoliť náhradný termín.

„Sme svedkami toho, ako dopravcovia aj letiská implementujú nové riešenia, ktoré uľahčujú cestovanie počas pandémie a zvyšujú bezpečnostné normy pre cestujúcich. Napríklad bezkontaktné a digitálne riešenia sú dnes už bežné a niekde sú poskytované aj bezplatné testy na COVID-19. Letecká spoločnosť Emirates Airlines dokonca pokrýva náklady na potrebnú zdravotnú starostlivosť v súvislosti infekciou COVID-19,“ vysvetľuje Eliška Dočkalová, riaditeľka starostlivosti o zákazníka v Kiwi.com.

Viac ako 40 % Slovákov by cestovalo hneď alebo budúci rok

V porovnaní s Čechmi sú Slováci pri cestovaní počas pandémie opatrnejší. Slováci majú tendenciu počkať, ako sa situácia vyvinie, až potom si robia pevné cestovateľské plány. Kladú tiež väčší dôraz na bezpečnosť ako Česi – tá je v súčasnosti pre Slovákov trikrát dôležitejšia ako pôžitok z cestovania.

Pandémia COVID-19 výrazne zmenila očakávania cestujúcich od rezervácie leteniek. Polovica slovenských cestujúcich v súčasnosti uprednostňuje rezervácie na poslednú chvíľu, aby tým minimalizovala riziko zrušenia letu. Pätina cestujúcich si svoje lety rezervuje v predstihu a dúfa, že nenastanú žiadne nepríjemné prekvapenia, zatiaľ čo tretina Slovákov svoje návyky pri kúpe leteniek nezmenila. Cestovateľskí nadšenci, ktorým COVID-19 zrušil plány, a tiež ľudia starší ako 45 rokov, dnes obzvlášť uprednostňujú last-minute rezervácie.

„Na Kiwi.com sme zaznamenali výrazný nárast last-minute rezervácií. V súčasnosti sa až 20 % všetkých našich rezervácií uskutoční menej ako 48 hodín pred odletom,“ uviedla Eliška Dočkalová.

Tretina Slovákov stále uprednostňuje leteckú dopravu

Takmer tretina respondentov uviedla, že kvôli COVID-19 by pri cestovaní uprednostnila radšej pozemnú dopravu pred leteckou. Dve pätiny uprednostňovali pozemnú dopravu už pred pandémiou, takže ich preferencie zostali rovnaké. Tretina uviedla, že stále preferuje lietanie. Nie je prekvapením, že slobodní ľudia a cestovateľskí nadšenci viac obľubujú leteckú dopravu, zatiaľ čo veľké rodiny cestujú skôr autom, autobusom alebo vlakom. Spojenie leteckej a pozemnej dopravy považovala tretina respondentov za skvelú alternatívu, pokiaľ im pomôže dostať sa do svojho cieľa. Zdroj tu.

* Prieskum vedený výskumnou agentúrou STEM/MARK bol vykonaný v októbri 2020 na reprezentatívnej vzorke  1012 respondentov (18-59 rokov), ktorí cestovali do zahraničia aspoň dvakrát za posledných 5 rokov; metóda: online dotazník.

Značky: