Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dotýka sa nás to všetkých. A keďže zdravie máme iba jedno, je na každom z nás, aby sme sa oň starali a zároveň pomohli tým, ktorí nemajú to šťastie a o svoje zdravie musia denne bojovať.

V tomto jarnom období sa, ako už tradične, koná zbierka, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Deň narcisov už po 26-krát chce pomôcť vyzbierať finančné prostriedky pre ľudí bojujúcich s najzákernejšou chorobou – rakovinou.

Ako bude vyzerať dobrovoľník?

Jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine dokáže pomôcť onkologickým pacientom a ich blízkym na celom Slovensku. Deň narcisov tento rok pripadne na štvrtok 28. 4. a v tento deň do ulíc vyjdú aj dobrovoľníci v bielych tričkách s textom „JA SOM“, s identifikačným číslom v strede narcisu priamo na tričku, papierovou pokladničkou modrej farby s oranžovo-bielou potlačou a textom „Deň narcisov 28. 4. 2022“, registračným číslom vydaným Ministerstvom vnútra SR a QR kódom pre bankové spojenie.

Prispejte aj na tratiach TEŽ

Vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) bude v rámci tejto zbierky možné rovnako prispieť. Na tratiach tatranských elektrických železníc (TEŽ) (Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso a Starý Smokovec – Tatranská Lomnica) budú dobrovoľníci z Ligy proti rakovine vykonávať zbierku v čase od 7:00 do 18:00. Cestujúci tak budú môcť dobrovoľne prispieť na dobrú vec.

Čo je DEŇ NARCISOV?

Žltý narcis ako symbol boja proti rakovine sa vo svete po prvýkrát objavil v roku 1987 v Írsku. O tri roky na to vznikla slovenská organizácia Liga proti rakovine, pridala sa k programu Európa proti rakovine a postupne sa začala zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a stala sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v oblasti onkológie. Na medzinárodnej úrovni Liga proti rakovine spolupracuje so 40 organizáciami z 28 štátov Európy, s členmi ECL a inými organizáciami vo svete. Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch súvisiacich s ochorením na Slovensku už vyše 30 rokov. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti.

Pripnite si malý kvietok narcisu na podporu onkologických pacientov v uliciach či vo vlakoch ZSSK. Viac o možnostiach prispenia a o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk. Prispieť do tejto zbierky je možné do 6. 5. 2022.

Značky: