Bezkontaktný vstup, koordinovaný pohyb v priestoroch kliniky či dezinfekcia ambulancie po každom pacientovi. Via Clinic ako prvá plnohodnotná poliklinika na Slovensku zavádza sériu špeciálnych hygienických opatrení v režime Drive In, v rámci ktorého je pacient manažovaný bez čakania v rade a možnosti stretnutia s inými pacientami. Súčasťou bezpečného režimu je aj telemedicína a doručenie liekov domov.

Koronavírus nezastavil zdravotné problémy, s ktorými sa pacienti trápia aj v čase pandémie. Prichádzajú akútne ťažkosti, ozývajú sa chronické diagnózy, ktoré neznesú dlhší odklad. Na druhej strane strach a obavy z možnej nákazy v zdravotníckom zariadení sú pre mnohých strašiakom. „Vnímali sme to intenzívne aj z telefonátov či návštev klientov na našej klinike, uvažovali sme preto, ako zabezpečiť ich maximálnu ochranu a bezpečnosť. Vzhľadom na systém našej práce i technické vybavenie sme boli schopní pomerne operatívne aktualizovať spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje zavedenie bezpečného režimu Drive In zástupca primára Via Clinic MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH.

Samotnej návšteve kliniky predchádza telefonát na recepciu, kde je klientovi pridelený termín na konrétny čas. Pacient je od začiatku manažovaný tak, aby sa v čase pobytu na klinike nestretol s iným pacientom a nemusel sa ničoho dotýkať. Sprievodca z kliniky ho vyzdvihne priamo z auta, prípadne pri vchode na vlastnom parkovisku Via Clinic a po vyšetrení ho k nemu opäť odprevadí. Po každom pacientovi prebehne dôkladná 15-minútová dezinfekcia ambulancie, čiže každý vstupuje do čerstvo vydezinfikovaných priestorov.

K telefonickým konzultáciám s lekárom, o ktoré bol po prepuknutí pandémie čoraz väčší záujem, pribudnú odteraz aj služby telemedicíny ponúkajúcej bližší kontakt. Okrem vizuálneho obrazu pacienta, mimiky jeho tváre, dynamiky jej zmien, pohybov očí či plynulosti gestikulácie rúk – teda vyšetrenia pohľadom prostredníctvom počítača, mobilu alebo tabletu, umožňuje telemedicína aj vyhodnotenie výsledkov laboratórnych testov, RTG vyšetrení, sonografie, CT a magnetickej rezonancie. Naviac, celý rad pacientov patrí z dôvodu svojich chronických chorôb do ohrozenej skupiny, a práve pre nich je táto služba mimoriadne výhodná – dostanú adekvátne systémové riešene, no zostanú doma.

K dispozícii sú dva časové intervaly. Kratší 15-minútový termín je určený na akútne ťažkosti, ktoré lekár na základe posúdenia zdravotného stavu rieši plánovaným odberom či akútnym termínom návštevy kliniky. Dlhší 30-minútový termín sa využíva v prípade zhodnotenia výsledkov a návrhu terapie. Ak by bola následne predsa len nutná aj fyzická návšteva, pacient dostane taktiež bezpečný termín v režime Drive In opatrení. Služby telemedicíny môžu pacienti aktuálne využiť v rámci ambulancie všeobecného lekára, internistu, imunoalergológa a psychologičky, klinika pracuje na ďalšom rozšírení špecializácií.

Novinkou je tiež služba Lieky domov poskytujúca nielen elektronické predpísanie liekov, ale v prípade potreby aj ich výber z lekárne a doručenie priamo domov. Pacienti alebo ich rodinní príslušníci tak nemusia chodiť do ambulancie ani do lekárne.

Značky: