Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť PwC značne posilnila svoj tím Riadenia rizík o veľmi skúseného experta v oblasti informačnej bezpečnosti. Peter Ondrejko má viac ako 20 rokov skúseností s informačnými technológiami a informačnou bezpečnosťou získanými počas svojej predchádzajúcej kariéry v rakúskych, nemeckých, talianskych a belgických bankách so sídlom na Slovensku a v regióne strednej a východnej Európy. Pracoval v rôznych oblastiach súvisiacich s riadením informačnej bezpečnosti a riadenia rizík v oblasti ICT na pozíciách ISO, CSO, CISO s dôrazom na kybernetickú bezpečnosť, zvyšovanie povedomia o informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Peter Ondrejko

Peter Ondrejko sa bude v PwC zameriavať najmä na poradenstvo spojené a budovaním lokálnych firemných IT ochranných mechanizmov, schopností a kapacít nevyhnutných pre oblasť úspešného riadenia informačnej kybernetickej bezpečnosti. Jeho špecifické oblasti záujmu sú monitoring a riadenie bezpečnostných udalostí/incidentov (SIEM), taktická a strategická prevencia úniku údajov (DLP), GDPR/DPIA ochrany údajov a ochrany osobných údajov, zmierňovanie incidentov a krízových situácií, zaistenie súladu a dodržiavania predpisov v oblasti informačnej bezpečnosti.

Tím Riadenia rizík na oddelení auditu poskytuje služby spojené s riadením podnikových rizík. Zameriava sa hlavne na oblasti interného auditu, nastavenia a zlepšovania interných procesov a kontrol, IT a informačnej bezpečnosti, ako aj na oblasť risk & compliance.  Tím Riadenia rizík vedie Štefan Čupil, direktor.

PwC je najväčšia poradenská spoločnosť na svete a na Slovensku podľa rebríčka TREND TOP poradenské spoločnosti týždenníka TREND podľa ekonomických údajov za roky 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016.

 

Značky: