Recenzia: Internetový prehliadač Vivaldi. Porazí ostatných súperov?

0

„Zdieľať“ „Internet“ „Odoslať“ „Vyhľadať“ „Facebook“ „Mail“  „Youtube“ „Web“ „Sledovať“ „Google“.

Slová a frázy, ktoré dennodenne používame, sledujeme, a žijeme.
V dnešnom modernom svete, je doslova nutnosť byť súčasťou „World Wide Web“ sveta. Či chceme alebo nie, svet internetu je všade okolo nás. Ale internet nie je hmatateľný, nedá sa uchopiť do ruky, pocítiť, preto pre jeho „ovládanie“ je potrebný nástroj. Týmito nástrojmi sú internetové prehliadače. Každý z nás používa rozličné internetové prehliadače. Na trhu je ich veľké množstvo, cez viac populárne až po tie menej známe, a práve o jednom z tých menej známych je táto recenzia.

História

Mnohí z vás určite poznajú produkt Opera, no ešte menej z vás vie to, že práve vďaka Opere akú poznáme dnes, vznikol prehliadač Vivaldi. Za týmto krokom stojí bývalý zakladateľ spoločnosti Opera, Jón S. von Tetzchner. Jeho myšlienka bola vytvoriť naozaj rýchly prehliadač, schopný pracovať aj na veľmi starom hardvéri. Na pamäti mal aj to, že každý používateľ je jedinečný, s vlastnými požiadavkami i želaniami. Táto myšlienka sa úspešne premenila do reality na dlhú dobu, kedy Opera bola naozaj prehliadačom pre svojich používateľov. Rástla na obľube a tiež na funkcionalite. Ale nakoľko Opera zmenila svoju cestu, a nebola viac prehliadačom pre svojich používateľov a prispievateľov, ktorí pomohli vytvoriť tento žiadaný produkt, zakladateľ  Jón S. von Tetzchner sa rozhodol spolu s niekoľkými bývalými pracovníkmi z Opery a priateľmi, znovu oživiť prvotnú myšlienku a vytvoriť prehliadač pre nás a našich priateľov. Prehliadač, ktorý je rýchly, ale tiež bohatý, čo sa funkcií týka, vysoko prispôsobiteľný a taký, ktorý stavia používateľa na prvé miesto. Prehliadač, ktorý je vytvorený pre Vás

A tak vznikol prehliadač Vivaldi.

Jadro

Prehliadač Vivaldi používa renderovací systém Blink, rovnaký aký používajú prehliadače  Google Chrome a Opera. To umožňuje používateľom prehliadača Vivaldi inštalovať rozšírenia vyvinuté pre prehliadač Google Chrome priamo z Internetového obchodu Chrome. Hoci niektoré rozšírenia nemusia fungovať presne tak ako v prehliadači Google Chrome (najmä rozšírenia používané na prispôsobenie používateľského rozhrania, pretože používateľské rozhranie prehliadača Vivaldi je úplne odlišné od používateľského rozhrania prehliadača Google Chrome), väčšina rozšírení by mala fungovať podľa očakávania.

Vzhľad

Po prvom spustení prehliadača vás privíta, uvítacia stránka, kde si môžete rýchlo nastaviť základne nastavenia, medzi ktoré patrí voľba motívov vzhľadu, umiestnenie pozície panela listov a pozadie úvodnej stránky.

Po voľbe týchto nastavení sa zobrazí úvodná stránka s Rýchlym prístupom, kde sú náhľady preddefinovaných záložiek, bočný panel na ktorom je prístup k záložkám, sťahovaniu, poznámkam, histórií a okien. Ďalej je viditeľná lišta, cez ktorú sa dostanete do manažéra Záložiek alebo nazriete do prehľadu svojej Histórie. Ďalším vizuálnym prvkom je zobrazovaný stav načítavania novej stránky. Je zobrazené farebným priebehom v adresnom riadku, a taktiež s informáciami koľko prvkov a v akej veľkosti bolo stiahnutých. Vedľa adresného riadka, môžeme vidieť vyhľadávacie pole, vedľa ktorého sa nám budú zobrazovať nainštalované rozšírenia. Ďalej sú pred adresným riadkom viditeľné klasické tlačidlá ako vpred, vzad, obnoviť stránku a tlačidlo domovskej stránky. V ľavom hornom rohu je zobrazená ikona Vivaldi, kde po kliknutí na ikonu sa zobrazí ponuka. Do nastavení sa dostaneme cez „ozubené koliesko“ umiestnené v dolnej časti bočného panela. V dolnej časti je zobrazený tkz. Stavový riadok, kde sa zobrazujú informácie, a taktiež je možné ovládať možnosti stránok, ako napríklad zmeny filtrov, čítačky, obrázkov. Taktiež v pravom dolnom rohu je možnosť ovládať priblíženie stránok.

Správa listov

Po otvorení zopár listov, je možné si všimnúť, že farba rozhrania, alebo listov (podľa zvoleného motívu vzhľadu) sa mení podľa aktuálnej farby, vami navštívenej stránky. Ak ste napríklad na Youtube, stránka alebo rozhranie je sfarbené do červena, ak prepnete na stránku Facebooku, tak rozhranie sa zmení na modro atď. Je to naozaj príjemná zmena oproti jednotvárnych prednastavených vzhľadoch prehliadačov. No samozrejme, ak sú vám takéto zmeny farieb nepríjemne, môžete si túto funkciu bez problémov vypnúť.

Ako ďalšia funkcia pri práci s listami, je zoskupovanie zvolených listov. Táto funkcia vám umožní zoskupiť si vybraté listy do skupín, pre ľahšie rozdelenie alebo pohyb a prácu s listami. Taktiež si vytvorené skupiny listov môžete ľubovoľne premenovať. Dané skupiny listov, alebo aj jednotlivé listy môžete presúvať medzi oknami (jednoduchým vytiahnutím listu mimo aktuálne okno sa objaví list v novom okne, prípadne to môžete spraviť cez kontextovú ponuku). Listy môžete uspať, čiže týmto nebudú listy, ktoré momentálne nevyužívate zbytočne zaťažovať pamäť RAM.

Ďalej, ak niečo potrebujete porovnať, napríklad kúpu nového notebooku, je tu jednoduchá možnosť a tou je „Dlaždicovanie“ listov. Dlaždicovanie listov vám zobrazí viac listov vedľa seba. Listy sa zobrazujú v aktuálnom okne, a to buď vedľa seba, pod sebou alebo pri väčšom počte do mriežky. Z vlastnej skúsenosti môžem posúdiť že tato funkcia je veľmi inovatívna a užitočná. Kontextová ponuka listov, je naozaj pestrá. Možností je dostatok, napríklad zatvoriť všetky listy na pravo, na ľavo alebo všetky ostatné okrem aktuálne zvoleného listu, uspať všetky ostatné listy naraz, zoskupovať alebo dlaždicovať listy, presúvať, vytvárať kópie listov, premenovať skupinu listov a podobne. Stlačením tlačidla Ctrl a dvojitým kliknutím na list, sa označia všetky listy z rovnakej domény, ktoré si môžete ďalej zoskupiť alebo dlaždicovať. Vedľa listov môžeme vidieť aj ikonu koša, ktorá je veľmi dôležitou súčasťou pri práci s listami. Ak omylom zatvoríte list, alebo ak sa potrebujete rýchlo vrátiť na stránku, ktorú ste predtým zatvorili, máte tak jednoducho možnosť kliknúť na ikonu koša, a vybrať z posledných 25 naposledy zatvorených stránok alebo okien. Prípadne ak je stránka, ktorú ste zatvorili omylom ako poslednú, otvoríte ju jednoduchým kliknutím stredovým tlačidlom myši.

 

Na práci s listami si dalo Vivaldi veľmi záležať. Zoskupovať listy môžete presunutím listu nad iný list. Pri nabehnutí kurzorom myšou sa zobrazia náhľady listov. Ak by ste potrebovali mať stále zobrazené náhľady listov, jednoduchým potiahnutím spodnej lišty listov, sa zobrazia náhľady listov, ktoré sú viditeľné stále. V nastaveniach môžeme nájsť veľmi veľa nastavení pre správanie listov, ako je napríklad prepínanie naposledy použitého listu, pozície novej kópie listu, pozície nového listu, spôsob aktivácie listov pri zatvorení listu. Správanie sa pripnutých listov. Voľba zatvárania listov dvojklikom, minimalizovanie listu (to znamená, ak kliknete na aktívny list, automaticky sa aktivuje naposledy aktivovaný list).

Ďalšie možnosti sú napríklad poradie pri prepínaní listov, zarovnanie tlačidla pre zatvorenie listu automaticky pod kurzor myši, v praxi to znamená, že ak máte veľa otvorených listov, a potrebujete zatvoriť viacero listov za sebou, ďalšie zatváracie tlačidlo nového listu sa vám automaticky zarovná pod kurzor myši. Je to kvôli jednoduchšiemu a rýchlejšiemu zatváraniu viacerých listov za sebou. V nastaveniach je možnosť ovládať správanie zvukov v listov, ovládanie nových listov prostredníctvom rozšírenia, zobrazovanie oznámení, ktoré sú prevzaté zo stránok a mnoho ďalšieho. Naozaj je vidieť že Vivaldi sa snaží poskytnúť používateľom čo najväčšiu kontrolu nad listami, s ktorými vlastne pracujú najviac pri prehliadaní internetu.

Inteligentnejšie prehliadanie

Pre ľahšiu prácu na internete, prehliadač Vivaldi používa takzvané „Bočné panely“. Tie fungujú ako zjednodušené nástroje medzi ktoré, patrí Panel záložiek, kde si môžete jednoducho otvárať vaše uložené záložky, premenovať ich, presúvať a podobne. Ďalej je Panel sťahovania, v ktorom vidíte zoznam stiahnutých položiek. Je to vlastne klasický manažér sťahovania, v ktorom vidíte rýchlosť sťahovania, miesto odkiaľ a kam sťahujete, a trvanie sťahovania. Jedným z veľmi užitočných pomocníkov je Panel poznámok, v ktorom si môžete jednoducho uložiť potrebné informácie, na ktoré ste narazili pri prehliadaní.

K vašej poznámke tu nechýba ani možnosť uložiť si snímok obrazovky alebo ľubovoľný súbor. Ďalej sa tu nachádza Panel histórie, ktorý slúži hlavne na rýchle nájdenie potrebnej stránky, ktorú ste navštívili. Nechýba voľba časového obdobia, alebo zoradenie podľa počtu navštívených stránok. Posledným panelom je Panel okien, ktorý slúži na detailnejšiu a hlavne prehľadnejšiu správu otvorených listov. V prípade ak pracujete s veľa listami naraz. Môžete vidieť zoskupené listy, pripnuté listy,listy podľa domén, hostiteľa alebo podľa aktívneho zvuku. Presúvať listy medzi sebou, vytvárať pomocou myši zoskupenie listov, zoskupovať podľa rovnakých domén a pod.

Ďalšou funkciou pre jednoduchšie a rýchlejšie prehliadanie používa prehliadač Vivaldi „Rýchle príkazy“. Tieto rýchle príkazy môžete vyvolať klávesnicou F2, kde sa zobrazí okno, v ktorom sú zobrazené aktuálne otvorené listy, história, alebo príkazy ktoré umožňujú ovládať prehliadač priamo cez klávesnicu. Ak začnete písať názov stránky, automaticky sa vyfiltrujú záznamy otvorených listov, uložených záložiek, alebo navštívenej histórie. To všetko záleží od toho, ako to máte zvolené v nastaveniach. Taktiež môžete ovládať správanie celého prehliadača príkazmi. Ak napíšeme „Zatvor“, automaticky sa nám zobrazia všetky možné príkazy, napríklad Zatvoriť list, Zatvoriť okno, Zatvoriť listy vpravo/vľavo a pod.

Prehliadač Vivaldi umožňuje používanie ľubovoľných vyhľadávačov, inak povedané, ak chcete používať vyhľadávač z konkrétnej stránky bez toho aby ste stále museli navštíviť danú stránku, jednoducho si tento vyhľadávač pridáte medzi svoje prehliadače. Takýmto spôsobom si dokážete rýchlo vyhľadať požadované informácie, a to priamo cez už spomínané rýchle príkazy. Prípadne si daný ľubovoľný vyhľadávač pridáte do vyhľadávacieho poľa vedľa adresného riadka.

Ďalším veľmi dôležitým pomocníkom pri prehliadaní a používaní prehliadača sú „Webové panely“. Webové panely sú vlastne stránky v stránkach, ktoré sú uložené na bočnom panely. Pre lepšie pochopenie, ak napríklad chcete pozerať video na YouTube, a popri tom reagujete na statusy z Facebooku, alebo ak máte uloženú stránku na spravodaj a popri čítaní noviniek, reagujete na správy od priateľov na WhatsApp. Stránky na webových paneloch sa môžu zobrazovať ako na mobilných zariadeniach alebo klasicky. Taktiež si môžete nastaviť ich šírku, alebo ovládacie panely, ako je návrat na stránke, obnovenie, alebo domovské tlačidlo.

Ak chcete zdieľať nejaký obrázok z navštívenej stránky, alebo si chcete jednoducho uložiť obrázok zo stránky na disk, na to slúži funkcia „Zachytenie stránky“. Táto funkcia je prístupná zo stavového riadku a umožní vám zachytiť buď celú stránku (aj časť  ktorá nie je zobrazená na monitore) alebo ľubovoľnú oblasť. Vytvorené snímky taktiež môžete jednoducho pridávať do poznámok. Uložiť si ich môžete vo formáte PNG, JPG alebo do schránky, na priame skopírovanie napríklad do správy alebo statusu na Facebooku alebo Twitteri.

Rýchlejšia navigácia

Ak obľubujete ovládanie cez klávesnicu alebo myš, tak prehliadač Vivaldi vám bude sedieť aj v tejto oblasti. Na ovládanie prehliadača sú určené skratky, ktoré sú nastaviteľné takpovediac na všetko. Pri používaní klávesnice alebo myši máte možnosť si nastaviť skratky a gestá podľa vašich aktuálnych potrieb. Taktiež je možnosť nastaviť si dĺžku prevedenia gest myšou alebo si nakresliť svoje vlastné gestá. V nastaveniach máte potom možnosť akým spôsobom sa bude prepínať skrz ovládacie prvky. Napríklad pri používaní klávesy TAB, sa budete pohybovať iba po zoznamoch a poliach, alebo po všetkých ovládacích prvkoch a tlačidlách. Je to na vás.

Súkromie a nastavenie stránok

Spoločnosť Vivaldi sa taktiež snaží zamerať na súkromie, a ochranu pri prehliadaní. V nastaveniach máte možnosť zvoliť si poskytovanie služieb tretích strán, ukladanie histórie prehliadania, filtrovanie súborov cookie a správu hesiel. Taktiež spoločnosť Vivaldi prehlásila, že žiadne súkromne údaje, ako údaje prehliadania, nie sú uchovávané na žiadnych serveroch spoločnosti Vivaldi.

V nastaveniach tiež nájdete možnosti nastavenia jednotlivých stránok, alebo spúšťania doplnku Adobe Flash, prípadne vstavaného prehliadania PDF dokumentov, nastavenia režimu čítačky, alebo nastavenie písma. Vivaldi dokáže uchovávať zvolenú úroveň priblíženia stránok na jednotlivých listoch. Ak potrebujete na stránke TOUCHIT.sk, priblíženie 120% a na ostatných vám stačí 105%. Tak stále pri navštívení stránky TOUCHIT.sk bude nastavené priblíženie 120%. Ovládanie priblíženia a veľkosti používateľského rozhrania je taktiež samozrejme možné.

Zhrnutie

Prehliadač Vivaldi sa naozaj snaží poskytnúť svojím používateľom, čo najväčšiu kontrolu pri používaní svojho produktu. Obsahuje množstvo funkcií a nastavení, ktoré je možné si nastaviť podľa vlastných potrieb a vytvoriť tak jedinečné správanie pre každého používateľa zvlášť. Na začiatku používateľa zaujme farebná zmena stránok, informácie o načítaní stránok, bočné panely, jednoduché ovládanie a rozsiahla správa listov.

Čo chýba prehliadaču Vivaldi oproti konkurencií, je synchronizačná služba. Tá je podľa informácií v plnom vývoji, spolu s poštovým klientom, ktorý bude vstavaný priamo v prehliadači. Tento vývoj je pomalší, nakoľko podľa vyjadrení členov tímu Vivaldi, sa snažia zaistiť čo najväčšiu úroveň bezpečnosti s znížiť riziko poškodenia dát používateľov na minimum. Preto sa snažia o odstránenie čo najväčšieho počtu chýb ešte pred vypustením služieb pre verejnosť. Čo sa týka stability a funkčnosti, tak prehliadač funguje na rovnakom jadre ako Google Chrome a Opera. Nedostatky sa tam určite nájdu, no ako môžeme vidieť pri neustálych aktualizáciách, sa na ich odstránení tvrdo pracuje a nové funkcie stále pribúdajú.

Prehliadač Vivaldi vám naozaj dáva pocit že ste jedinečný, a že je vybudovaný pre používateľov, pre vás. Po dlhšom používaní zistíte, že ste si ho prispôsobili tak, ako to chcete vy, nie ako to chce vydavateľ. A to sa v dnešnej dobe veľmi cení. A ak sa jeho filozofia nezmení, vyzerá to tak, že má pred sebou sľubnú budúcnosť, a kto vie, možno že presiahne svojho predchodcu. Čo vás pri prechode na jeho používanie môže odrádzať je to, že nemá všetky pokročilé funkcie aké majú ostatné prehliadače. Tie sú na trhu oveľa dlhšiu dobu a ponúkajú požadovanú synchronizáciu a mobilnú verziu. Ale na druhú stranu, má veľké množstvo nastaviteľných možností, ktoré zase chýbajú ostatným prehliadačom a taktiež chuť prichádzať s niečím novým.

Matúš Baňas (CheVe11e_191) 

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár