Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť EMC Corporation dnes predstavila verziu 4.0 riešenia XtremIO, ktoré je pre diskové polia XtremIO verzie 3.X dostupné formou bezplatného softvérového upgradu s minimálnym narušením prevádzky. Toto riešenie sa pritom už pred uvedením novej verzie radilo na poprednú priečku v odvetví. Podľa najnovšej analýzy trhu úložných polí s jednotkami SSD, ktorú 1. mája 2015 zverejnila spoločnosť Gartner, si spoločnosť EMC v roku 2014 zaistila najsilnejšie postavenie na trhu s trhovým podielom 31,1%, čo predstavuje viac ako desaťpercentný náskok pred jej najbližším konkurentom. Tento úspech dosiahla takmer výhradne vďaka predajom riešenia XtremIO.

Nové riešenie XtremIO 4.0 teraz podporuje nové, väčšie konfigurácie plne flashových úložných polí, rozširuje funkcie, ktoré sú k dispozícii na požiadanie, a prostredníctvom konsolidácie úloh prináša výkonnosť a dostupnosť na bezkonkurenčnej úrovni. Riešenie XtremIO 4.0, prezývané zákazníkmi „The Beast“ („Šelma“), využíva prevratnú škálovateľnú architektúru, ktorá umožňuje dosiahnuť viac ako dvojnásobok predchádzajúcej hustoty vďaka nárastu kapacity na 40 TB na jeden blok X-Brick a možnosti používať konfigurácie až ôsmich 40TB blokov X-Brick. Samozrejmosťou je pritom rozšírenie výkonu a kapacity bez narušenia prevádzky, pri ktorom súčasne dochádza k automatickej optimalizácii rozloženia dát pre zaistenie konzistentného, predvídateľného výkonu s kratšou než milisekundovou odozvou.

Riešenie XtremIO 4.0 pomáha zákazníkom transformovať aplikácie pre datacentrá pomocou prevratných služieb pre prácu s kópiami dát v pamäti (in-memory), čo umožňuje zjednodušiť a automatizovať celé pracovné postupy od úložiska, cez hypervízor až po samotné aplikácie. To podporuje rýchle zavádzanie riešení pre všetky nenahraditeľné úlohy a pracovné postupy, ako je vývoj softvéru na základe prístupu DevOps, analýza v reálnom čase, zrýchlenie produkčných i neprodukčných databáz, konsolidácia prostredia SAP, privátne/hybridné cloudy, celopodniková infraštruktúra VDI, riešenie pre zasielanie správ a spoluprácu alebo systémy elektronických zdravotníckych záznamov (EMR).

Novinky v riešení XtremIO 4.0:

  • Vylepšená ochrana dát – Riešenie XtremIO podporuje výkonnú škálovateľnú replikáciu na základe softvéru EMC RecoverPoint, najlepšieho vo svojej triede. Dáta v poliach XtremIO je možné replikovať na iné polia XtremIO alebo na akékoľvek polia podporované softvérom RecoverPoint. Replikácia polí XtremIO umožňuje znížiť ciele pre body obnovenia dát (RPO, Recovery Point Objectives) až na hodnotu 1 minúty, a to dokonca aj pri replikácii celého datacentra, v ktorom je prevádzka úloh a rýchlosť zmeny dát zabezpečená na výkonnostnej úrovni flashových polí.
  • Väčšie, rýchlejšie klastre – Spoločnosť EMC zavádza nový 40TB stavebný blok X-Brick, ktorý zdvojnásobuje hustotu predchádzajúcich systémov XtremIO. Klastre XtremIO možno teraz navyše škálovať až na osem blokov X-Brick s 16 n-cestnými aktívnymi kontrolermi (predtým 12), čo umožňuje dosiahnuť v jednom racku efektívnu kapacitu v rádoch petabajtov prostredníctvom inline redukcie dát a kópií s malými nárokmi na priestor.
  • Online rozšírenie – Výkonnosť a kapacitu polí XtremIO je teraz možné rozšíriť bez narušenia prevádzky a prestojov aplikácií. Súčasne dochádza k automatickej optimalizácii rozloženia dát.
  • Automatizácia aplikácií – Funkcie riešenia XtremIO pre správu kópií dát sú integrované do najdôležitejších rozhraní pre správu podnikových aplikácií, ako sú úlohy VMware, Oracle, Microsoft SQL Server alebo Microsoft Exchange, a umožňujú tak automatizovať scenáre s vysokou mierou používania dát, vrátane plánovania, pripojenie a vypršania platnosti priestorovo efektívnych kópií pre jednotlivých hostiteľov aplikácií.
  • Správa viacerých polí – Riešenie XtremIO 4.0 ponúka správu v rámci jedinej konzoly pre viac klastrov XtremIO zo spoločného servera XMS (XtremIO Management Server).
  • Výkonnejšie rozhranie – Riešenie XtremIO 4.0 prináša rozšírené možnosti generovania historických zostáv. Uchováva prevádzkové záznamy po dobu dvoch rokov a ponúka tiež prepracované funkcie pre označovanie a vyhľadávanie, ktoré uľahčujú prácu s veľkým počtom zriadených zväzkov, hostiteľov a snímok. Ponúka tiež vylepšené integrované nástroje pre generovanie zostáv.
  • Väčšia škálovateľnosť – Riešenie XtremIO 4.0 podporuje viac hostiteľov a blokov X-Brick na pole a viac snímok ako predtým.
  • Federation Enterprise Hybrid Cloud 3.0 – V spojení s ponukou Federation Enterprise Hybrid Cloud 3.0 môžu teraz zákazníci pomocou riešenia XtremIO konsolidovať všetky svoje nenahraditeľné úlohy aj kópie neprodukčného životného cyklu do hybridného cloudu, ktorý využíva služby pre úložisko nultej vrstvy a správu kópií. Vďaka tomu je možné realizovať aj tie najzaujímavejšie prípady použitia hybridného cloudu, ako je databáza ako služba alebo systém SAP ako služba.

Za 18 mesiacov svojej dostupnosti sa riešenie XtremIO stalo najpredávanejším produktom v histórii spoločnosti EMC a najpredávanejším plne flashovým úložným poľom podľa spoločnosti IDC. Riešenie XtremIO si tiež vyslúžilo označenie líder v správe Magický kvadrant spoločnosti Gartner v oblasti polí využívajúcich jednotky SSD pre rok 2014. Riešenie XtremIO ešte viac rozširuje možnosti pre nenahraditeľné úlohy na úrovni datacentra vďaka tomu, že podporuje milióny vstupno-výstupných operácií s konzistentnou a predvídateľnou nízkou latenciou a ponúka nepretržite dostupné inline dátové služby. Je jedinečné v tom, že tieto funkcie zabezpečujú výkon plne flashového riešenia pre produkčné aplikácie a tiež celý ich pracovný postup, vrátane vývoja, testovania, analýzy a generovania zostáv. Táto konsolidácia obmedzuje rozrastanie úložísk, zjednodušuje infraštruktúru prostredníctvom masívnej redukcie dát a prináša prevratnú pružnosť pracovných postupov.

Ďalšie informácie o riešení XtremIO 4.0 nájdete na webe na adrese http://www.emc.com/xtremio.

 

Dostupnosť

Softvér XtremIO 4.0 spolu so 40TB konfiguráciami blokov X-Brick bude možné objednávať v tomto kalendárnom štvrťroku.

Značky: