Samsung Galaxy S11 by mal priniesť úplne nový fotoaparát