Samsung konečne vyhovel používateľom: Bixby tlačidlo si budete môcť nastaviť podľa seba