Samsung ukázal televízor na sledovanie vertikálneho videa (VIDEO TOUCHIT)