Seniori sa boja požiadať o radu. Na internete sú potom vo väčšom nebezpečenstve