Skicár zostáva vo Windows 10 aj po májovej aktualizácii