SledovaniTV aktualizuje aplikácie pre inteligentné televízie