Slovenská aplikácia na bezpečnú komunikáciu Silentel rastie