Sociálna poisťovňa bude najbližšie dva roky prehodnocovať percentá invalidity, žiadosť podávať netreba