Sociálna poisťovňa začína vyplácať zvýšené dôchodkové dávky a zasielať rozhodnutia o zvýšení od 1. júla 2023