Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ZSSK reaguje na klamlivé nadpisy článkov týždenníka Korzár, ktorý predostieral, že od 13. 12. 2020 „Železnice stiahli z východného Slovenska všetky nové súpravy“ a k podsúvaniu informácií, že začiatkom prevádzky trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno vlakmi ZSSK a ÖBB prišlo k zhoršeniu vlakov pod Tatrami.

Nižšie nájdete výpočet faktov na tému „Stav vozidlového parku vlakov regionálnej osobnej koľajovej dopravy na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

Podsúvané informácie sú že:

 1. ZSSK zobrala z východného Slovenska (kraje Prešovský a Košický) všetky moderné vlaky.
 2. Prvé moderné vlaky prídu späť na východné Slovensko až v roku 2023.
 3. Pod Tatrami jazdia už len staré vlaky.

Pravda je, že:

 1. Na východnom Slovensku jazdí 55 % vlakov vyrobených alebo modernizovaných po roku 2000, z toho 30 % vlakov bolo vyrobených alebo modernizovaných po roku 2010.
 2. Prvé vlaky z nových súťaží prídu na východné Slovensko v roku 2021 (do Tatier už v januári, inde neskôr od začiatku roka 2022).
 3. Na trati Košice – Čierna nad Tisou je nasadených od 13. 12. 2020 v pracovných dňoch 58 % klimatizovaných vlakov (nárast oproti predchádzajúcemu grafikonu o 8 %).
 4. Na trati Košice – Prešov – Lipany je nasadených od 13. 12. 2020 v pracovných dňoch 40 % klimatizovaných vlakov (nárast oproti starému GVD o 2 %).
 5. Po presunutí vlakov 840 na trať Bratislava – Komárno jazdia Pod Tatrami najmä nízkopodlažné dieselové jednotky 813.1 (tzv. Mravce), vyrobené v rokoch 2017 a 2018, ktoré sú vybavené bezbariérovým vákuovým WC, pripojením wi-fi na internet a tiež klimatizáciou.

Čo sa zmenilo na východnom Slovensku:

 1. Vlaky 840, vyrobené v roku 2004 (to sú tie, čo jazdia teraz na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno), nahradili pod Tatrami dieselové jednotky 813.1, ktoré sú nízkopodlažné, s bezbariérovým WC, vybavené wi-fi a klimatizáciou. Sú prezývané aj Mravce a boli vyrobené v rokoch 2017 – 2018.
 2. Z trate Lipany – Čierna nad Tisou boli 2 vlaky 671 presunuté do Žiliny, kde ich ZSSK potrebuje, lebo rekonštrukciou žilinského uzla sa dočasne menia potreby osobnej prepravy v tomto regióne. Recipročne boli ako náhrada za ne presunuté na východ 2 vlakové súpravy, modernizované v rokoch 2010 – 2015 (10 vozňov), pričom všetky tieto vozne sú po modernizácii, sú klimatizované, majú elektrické zásuvky, stojany na bicykle či WC s uzatvoreným odpadovým systémom. V každej súprave je aspoň jeden vozeň s informačným systémom a wi-fi pripojením na internet

Kde sú na východnom Slovensku problémy:

 1. Trať Bardejov – Prešov, kde je koľajový zvršok v zlom stave, čo ZSSK poškodzuje nové jednotky. Z tohto dôvodu sú tu prednostne nasadzované staršie vozidlá. Tento problém je v riešení manažéra infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
 2. Trať Košice – Lipany, kde máme nových vlakov najmenej, a preto sem od budúceho roka začnú prichádzať nové vozne.

Ako to teda na východnom Slovensku dnes reálne na lokálnych tratiach je?

 1. Humenné – Košice: 16 ks dieselmotorových jednotiek 861 (2011 – 2015), 11 ks rušňov 361/757 (2009 – 2015) + cca 60 nových alebo modernizovaných vozňov Bdteer (2009 – 2017), Bdgteer (2010 – 2015), Bdmpeer (2014 – 2015). Celkovo tu jazdí 75 % nových a modernizovaných vlakov.
 2. Košice – Čierna nad Tisou: 4 ks moderných hnacích koľajových vozidiel + 30 ks modernizovaných vozňov Bdteer (2009 – 2017), 16 ks vozňov Bdgteer (2010 – 2015), 17 ks nových vozňov Bdmpeer (2014 – 2015). Celkovo tu jazdí 75 % nových a modernizovaných vlakov.
 3. Poprad – Studený Potok – Tatranská Lomnica:  dieselmotorové jednotky 840 (2004) nahradili 813/913.1, tzv. Mravce (2017 – 2018). Celkovo tu jazdí 95 % nových a modernizovaných vlakov.
 4. Košice – Lipany: Cca 20 ks vozňov Bdteer  (2009 – 2017), Bdgteer (2010 – 2015), Bdmpeer (2014 – 2015). Celkovo tu jazdí 35 % nových a modernizovaných vlakov.

Čo sa na východ ešte chystá?

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň – projekt EÚ

 • celkový objem: 38,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: január 2021– 2022
 • nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt

 • predpokladaná hodnota zákazky: 32 200 000 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj, trate Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč
 • predpokladaný podpis zmluvy: 1/2021
 • prvý dodaný vozeň: január 2022
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

17 ks nových osobných vozňov

 • predpokladaná hodnota zákazky: 33 093 333 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj, Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisov, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč
 • predpokladaný podpis zmluvy: 1/2021
 • prvý dodaný vozeň: júl 2022
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

9 ks elektrických jednotiek

 • predpokladaná hodnota zákazky: 76 284 000 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj, Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov (resp. po elektrifikácii až po Humenné), Košice – Michaľany – Čierna nad. Tisou
 • predpokladaný podpis zmluvy: 05/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

Ako napreduje modernizácia vlakov v ZSSK? Aký je pomer nových, moderných vlakových súprav a starých? Aké najstaršie vlaky premávajú po slovenských tratiach?

ZSSK má vo vlastníctve takmer 700 rušňov, z čoho je 40 % nových a modernizovaných (t. j. kúpených alebo modernizovaných v 21. storočí). Disponujeme tiež takmer 900 vozňami, z čoho je cca 60 % nových a modernizovaných za posledných 20 rokov. Priemerný vek hnacích koľajových vozidiel je 21 rokov, v čom sú započítané aj moderné jednotky. Priemerný vek samotných hnacích koľajových vozidiel (bez tzv. ucelených jednotiek) je 32 rokov. Priemerný vek vozňov ZSSK je 21 rokov (pri rekonštruovaných sa vek počíta od modernizácie, ktorá predlžuje ich životnosť).

Aktualizovaný prehľad modernizácie vozidlového parku ZSSK za posledné roky:

25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) – projekt EÚ

 • celkový objem: 160 miliónov eur
 • predpokladané dodanie: 2020 – 2022 (2 ks EJ sú už v prevádzke, do konca roka celkom 9)
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)

21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) – projekt EÚ

 • celkový objem: 77 miliónov eur
 • predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (15 ks DMJ je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň – projekt EÚ

 • celkový objem: 38,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2021 – 2022
 • nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) – vlastné zdroje

 • celkový objem: 66,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (33 ks nových vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz – vlastné zdroje

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (39 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) – vlastné zdroje

 • celkový objem: 3,9 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (37 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

Aktuálne pripravované projekty ZSSK:

9 ks elektrických jednotiek – vypísaná verejná súťaž

 • predpokladaná hodnota zákazky: 76 284 000 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj
 • predpokladaný podpis zmluvy: 04/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt – ukončená verejná súťaž, čaká sa na podpis zmluvy

 • predpokladaná hodnota zákazky: 32 200 000 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj
 • predpokladaný podpis zmluvy: 1/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

17 ks nových osobných vozňov – ukončená verejná súťaž, čaká sa na podpis zmluvy

 • predpokladaná hodnota zákazky: 33 093 333 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský samosprávny kraj
 • predpokladaný podpis zmluvy: 1/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

Ďalšie projekty sú vo fáze posudzovania štúdií uskutočniteľnosti

Značky: