SWAN už testuje volania cez LTE, technológia VoLTE uskutoční hovor do dvoch sekúnd.

Patrik Kollaroci (CTO - Technical Director for mobile network at SWAN Mobile, a.s. ) - Vysvetľuje, ako fungujú hovory v sieti VoLTE. Na pohľad náročná schéma počíta práve s kompatibilitou a plynulým prepínaní do "nižších" sietí

Patrik Kollaroci (CTO – Technical Director for mobile network at SWAN Mobile, a.s.
) – Vysvetľuje, ako fungujú hovory v sieti VoLTE. Na pohľad náročná schéma počíta práve s kompatibilitou a plynulým prepínaním do „nižších“ sietí

VoLTE-4

Miloš Chovanec (Core Network Manager at SWAN Mobile, a.s. ) – Na zjednodušenej schéme ukazuje, ako funguje architektúra komunikácie vo VoLTE sieti

VoLTE je technológia, ktorá predstavuje IP hovory novej generácie v najrýchlejšej sieti LTE. Na rozdiel od klasického 2G/3G je tu potrebné pripraviť nový štandard na súčasnú internetovú konektivitu. LTE sieť totiž vznikla primárne ako sieť pre internetové pripojenie. S hlasom sa začalo počítať až neskôr. Na to, aby mohli prebiehať hlasové hovory cez IP technológiu vo vysokej kvalite, je potrebné niekoľko úprav a rozdielov. Tým máme na mysli najmä rozdiel medzi fungovaním služieb ako napríklad Viber. Tie síce fungujú cez internetovú linku, no nie je tu garantovaná rýchlosť spoja a ani kvalita.

Túto situáciu poznáte najmä na to, že obaja účastníci môžu byť pripojení na rýchlej domácej Wi-Fi sieti, no hovor sa môže zasekávať, strácať kvalitu alebo úplne spadnúť.

VoLTE-9

Všimnite si ikonu HD v bielej bubline. Signalizuje použitie HD kodeku na vysokú kvalitu zvuku

Komponenty na sprevádzkovanie a spojenie hovoru okolo 1 sekundy vyžadujú pokročilú infraštruktúru a najmä iný prístup v rámci QoS.

Pre spojenie VoLTE -> VoLTE hovoru (typickým terminálom je smartfón), je potrebné, aby obaja účastníci VoLTE hovoru boli zaregistrovaní ako VoLTE užívatelia cez LTE sieť v IMS systéme (používa sa APN=IMS).
V takom prípade výmena potrebnej signalizácie medzi smartfónmi a sieťou prebehne do 1 sekundy (od poslania žiadosti na zostavenie hovoru po prijatie informácie na vyzváňanie).
Podľa rýchlosti samotných smartfónov celkove zostavenie VoLTE -> VoLTE hovoru je medzi 1. až 2. sekundami. Toto sme si vyskúšali priamo na predstavení tejto technológie.
Reálny príchod VoLTE naráža na viaceré faktory, ktoré treba vyriešiť, na strane operátorov, výrobcov zariadení a implementovaní jednotných štandardov medzi zariadeniami.

VoLTE-5

O technológii VoLTE v bodoch

 1. Spojenie do dvoch sekúnd o vytočenia hovoru a zvonenie na druhom telefóne
 2. Tradičné spojenie cez CSFB trvá do 10 sekúnd
 3. Ak druhý účastník nie je v sieti VoLTE, hovor je prepnutý do kompatibilného režimu cez ústredne operátora a posunutý na 2G/3G
 4. Vytvorenie hovoru prebieha cez vlastný „tunel“, kde je garantovaná kvalita a šírka pásma už pri zostavovaní hovoru
 5. Použitie HD kodekov zlepšuje kvalitu prenosu vyšších frekvencií, teda najmä hlasu. Toto sme si vyskúšali a rozdiel nebol iba pocitový. Kvalita hlasu bola objektívne podstatne vyššia ako pri 3G sieti
 6. Slabá dostupnosť terminálov (smartfónov) – zatiaľ je VoLTE len na high-end telefónoch. Nemusí však byť dostupná pri modeloch predávaných v našej krajine. Vo firmvéri je táto podpora zamknutá
 7. Testované hovory VoLTE cez SWAN prebiehali na zariadeniach Samsung GALAXY S5 s laboratórnym firmvérom. Vo vašom smartfóne s oficiálnym FW túto možnosť nenájdete
 8. VoLTE implementácia je nezávislá na OS. Podpora je zabezpečená na najnižšej úrovni – teda čipe a FW zariadenia
 9. Počas hovoru je možné byť aj naďalej dátovo pripojený, teda bežne používať na zariadení internet
 10. Technológia je implementovaná priamo na čipe, energeticky je výrazne úspornejšia ako keď beží na pozadí napríklad Viber
 11. Cez VoLTE zatiaľ nie je možné volať na integrovaný záchranný systém kvôli potrebe dopracovaniu lokalizačných indentifikátorov, ktoré operátor posiela do tohto centra. Pri vytočení 112 sa použije automaticky nižšia sieť

VoLTE-8

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.