Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V roku 2020 sa informačné technológie zajtrajška stali skutočnosťou rýchlejšie, než mohol ktokoľvek čakať.

Ak sa pozeráme na ďalší vývoj v roku 2021, zdá sa, že svedkami trendov, ktoré Cisco predpovedalo v horizonte roku 2024, budeme výrazne skôr. Množstvo technických iniciatív a inovácií sľubuje v novom roku veľké zmeny. Pandémia ukázala, aké nevyhnutné je byť pripravenými na nečakané. Začať treba pri vysoko odolnej, globálne škálovateľnej infraštruktúre, ktorá zaistí bezpečnosť a flexibilitu, vďaka ktorým podnik dokáže prekonať prípadné prekážky a využiť nové príležitosti.

Trend č. 1: Zmenšovanie digitálnej priepasti

Pre tých šťastnejších, ktorí majú internetové pripojenie, sa vlani stala konektivita predpokladom spoločenského kontaktu a ekonomickej aktivity. K dispozícii ju však má len zhruba polovica svetovej populácie. Pandémia poukázala na tú druhú polovicu.

  • V rozvíjajúcich sa krajinách má prístup k internetu len 35 % obyvateľov v porovnaní s 80 % vo vyspelejších štátoch. Takmer v každej krajine digitálna priepasť výrazne oddeľuje vidiecke oblasti a chudobnejšie časti obyvateľov od ostatných.

Konektivita dnes predstavuje predpoklad fungovania spoločnosti a ekonomiky. Preto Cisco vidí značný potenciál v novej generácii bezdrôtových technológií, vrátane 5G a Wi-Fi 6. Tie zvýšia štandard kapacity, rýchlosti a latencie a umožnia pripojenie v oblastiach, kde je optická sieť príliš nákladná. Úžitok z nich budú mať mobilní pracovníci, telemedicína, priemysel i školstvo. Všeobecne dostupnú bezdrôtovú konektivitu považuje spoločnosť Cisco za most, ktorý digitálnu priepasť preklenie. Nové technológie umožnia a urýchlia rast a inovácie pre milióny ľudí.

  • Podľa poradenskej spoločnosti PwC by sprístupnenie internetu tým, ktorí ho dnes nemajú, zvýšilo globálne HDP o dodatočných 6,7 bilióna dolárov. Zároveň by sa ďalších 500 miliónov ľudí dostalo svojim príjmom nad hranicu chudoby, čo dokazuje, že rozšírenie konektivity predstavuje nevyhnutný predpoklad podielu na ekonomickej prosperite.

„Nachádzame sa v dôležitom okamihu dejín. Môžeme spraviť mnoho, aby sme to využili na spoločné budovanie otvorenejšieho a udržateľnejšieho sveta. Čo sa týka budúcnosti, som optimistický a verím, že spoločne dokážeme podporovať ďalšie zmeny k lepšiemu. Z týchto zmien budú mať trvalý úžitok i ďalšie generácie,“ hovorí Chuck Robbins, generálny riaditeľ spoločnosti Cisco.

Trend č. 2: Zaistenie kvalitnej skúsenosti (a bezpečnosti) pomocou senzorov

Senzory sa už dlho využívajú na kontrolu kvality a sledovanie fyzikálnych podmienok prostredia. Stále viac získavajú nezastupiteľné miesto i v starostlivosti o zdravie, v súkromí i na pracovisku, a na zaisťovanie bezpečnosti a komfortu. Senzory v podobe náplasti ľudia používajú na sledovanie zdravotného stavu a kondície. Športové senzory môžeme vidieť zase pri sledovaní nárazov a otrasov, senzory únavy pri sledovaní bdelosti v náročných prevádzkach.

Tým, ktorí sa vracajú na pracovisko, pomôžu údaje zo senzorov vytvoriť bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie prostredie. Spolu s Wi-Fi, lokalizačnými technológiami a platformami na spoluprácu, ako je Cisco Webex, dokážu identifikovať priestory s nevyužitou alebo naopak prekročenou kapacitou a zároveň sledovať teplotu, vlhkosť, kvalitu vzduchu a hladinu osvetlenia v miestnosti.

  • Podľa štúdie Global Workforce Study spoločnosti Cisco môže 96 % podnikov s pomocou inteligentných technológií vytvoriť lepšie pracovné prostredie.

Trend č. 3: Kľúče od budúcnosti – aplikáciami podporovaná agilita a odolnosť

Počas prvých mesiacov pandémie sa podniky a organizácie museli rýchlo prispôsobiť úplne nepredvídateľnej situácii. Zásadnú rolu v tom zohral cloud. Pre množstvo podnikov to bol jediný spôsob, ako vyhovieť rýchlo sa meniacim požiadavkám zákazníkov a zamestnancov, a to bez ohľadu na náklady.

O desať mesiacov neskôr sú kľúčové podnikové aplikácie vysoko distribuované. Pracovná sila je mobilnejšia ako kedykoľvek predtým. Do budúcna bude podnikové IT potrebovať zvýšiť svoju flexibilitu a akcieschopnosť ešte viac. Vďaka využitiu riešení na monitorovanie možno prejsť od sledovania všetkého k sledovaniu dát a informácií, na ktorých záleží. Pri ďalšom rozširovaní transformácie budú poznatky a automatizácie nevyhnutným predpokladom rastu, konkurencieschopnosti a odolnosti.

  • Podľa štúdie spoločnosti Cisco 2021 CIO a ITDM Trends Pulse chce 75 % CIO a IT manažérov lepšie využívať informácie o činnosti podniku.

Trend č. 4: Od zákazníckej skúsenosti k nadšeniu pre značku

Masívny nárast množstva mobilných a iných inteligentných zariadení úplne zmenil naše životy. Dnes sú k dispozícii mobilné aplikácie na všetko – od nakupovania a bankovníctvo cez učenie až po sledovanie kondície. V ostatnom čase sa navyše stali nevyhnutným nástrojom na sledovanie kontaktov počas pandémie. Mobilné aplikácie tiež umožnili verejným organizáciám i podnikom spojenie s používateľmi, aké bolo ešte pred pár rokmi nepredstaviteľné. Väčšina podnikových procesov samozrejme tiež beží na aplikáciách.

Najpokročilejšie aplikácie umožňujú ešte osobnejšie vzťahy so zákazníkmi a okamžité reakcie. Na to je potrebná schopnosť premieňať veľké množstvo informácií, získavaných zo siete v reálnom čase na ihneď využiteľné poznatky. A to veľmi rýchlo. Podniky, vybavené touto schopnosťou, dokážu reagovať na zákazníka ešte skôr, než nahlási problém. Práve táto kombinácia imerzívnej, na poznatkoch založenej personalizácie a skúsenosti, premení základnú spokojnosť zákazníka na jeho hlbokú angažovanosť, nadšenie a vernosť.

  • 71 % CIO a IT manažérov sa zhoduje, že zákaznícka skúsenosť znamená viac než len zákazníka uspokojiť – znamená ho potešiť.

Trend č. 5: Identita a budúcnosť bez hesiel

Mobilita, práca na diaľku a rastúce využitie cloudových riešení prinášajú nesmierne výhody z hľadiska škálovateľnosti a nákladov. Avšak rozpínanie bezpečnostného perimetra so sebou prináša nové problémy. Ako odpoveď na ne sa začal uplatňovať princíp Zero Trust. Ukradnuté alebo stratené prihlasovacie údaje zostávajú bežnou príčinou narušenia bezpečnosti. Plošný prechod na prácu na diaľku situáciu len zhoršil. Identita sa fakticky stala novým perimetrom.

Platformy, organizácie v tomto odvetví a poskytovatelia bezpečnostných služieb pracujú na úplnej eliminácii hesiel. Technológie, ktoré to umožnia, napríklad biometria, budú čoskoro dostatočne rozšírené medzi spotrebiteľmi i v podnikoch. Podniky a organizácie sa musia začať pripravovať na túto nevyhnutnú evolúciu, keď používatelia nebudú používať tradičné heslo ako primárny spôsob preukázania svojej identity.

  • Podľa štúdie 2020 Duo Trusted Access Report má 80 % mobilných zariadení, používaných na pracovné účely, nastavenú biometriu, čo predstavuje 12 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim päťročným obdobím.

Trend č. 6: Modely spotreby technológií, ktoré skutočne potrebujete

Podniky a organizácie dlho investovali do univerzálnych technických riešení. To znamená, že možno platili za funkcie, ktoré ich používatelia nikdy nepotrebovali. Dnes softvér vo forme služby umožňuje platiť len za funkcie a schopnosti, ktoré aktuálne treba, s možnosťou rýchlo a flexibilne pridávať ďalšie služby podľa požiadaviek.

Modely spotreby sa budú naďalej postupne meniť, najmä s tým, ako pribúda funkcií a schopností dostupných prostredníctvom softvéru ako v lokálnych, tak i v cloudových systémoch. Flexibilita a úspora nákladov, ktoré ponúkajú modely, založené na platbách za skutočnú spotrebu, sú príliš lákavé na to, aby sa im dalo odolať.

  • Tento prechod na priebežne hradenú skutočnú spotrebu poskytuje väčšiu flexibilitu a predvídateľnosť nákladov pri riadení výdavkov na IT – teda niečo, čo v prieskume spoločnosti Cisco 2021 CIO and IT Decision Makers Trends Pulse označuje 85 % CIO a IT manažérov za dôležité pre ich podnik (43 % za veľmi dôležité).

Značky: