Telekom pokrýva 5G sieťou 55,3 % populácie Slovenska (DOPLNENÉ k 19. 2.)