Telekom pokrýva 5G sieťou 47 % populácie Slovenska (DOPLNENÉ k 14. 9.)