Na Slovensku denne používa posunkový jazyk viac ako 10-tisíc nepočujúcich.

Medzinárodný deň nepočujúcich si svet pripomína vždy v septembri už od roku 1958. Jeho základným poslaním je priblížiť spoločnosti tému, s ktorou každé ráno vstáva takmer 400 miliónov ľudí na celom svete. Len na Slovensku trpí úplnou alebo čiastočnou stratou sluchu 3 až 5 % populácie. Z nich sa vyše 10-tisíc ľudí nezaobíde bez posunkového jazyka.

Telekom v snahe zjednodušiť komunikáciu nepočujúcich ľudí spustil v roku 2015 platformu online pomoci pod názvom Online tlmočník, ktorá reaguje na potreby nepočujúcej komunity. Ide o ďalšiu z cielených aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý už 14 rokov pomáha nepočujúcim riešiť a skvalitňovať ich každodenné výzvy.

Online tlmočník aktuálne funguje v pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 20:00. K dispozícii je 5 tlmočníčok, ktoré týždenne obslúžia približne 40 zákazníkov. Do služby sa počas pilotnej prevádzky zaregistrovalo takmer 150 nepočujúcich.

Nakoľko služba funguje cez Skype, nepočujúci potrebuje pripojenie od internetu. Ak chce službu využívať na mobile alebo tablete, potrebuje mobilný dátový balíček.

15 GB za 0,99 eur

Telekom preto pre uľahčenie komunikácie ponúka nepočujúcim zvýhodnený balík mobilných dát. Program Mobilný internet L pre nepočujúcich si môže aktivovať jedenkrát každá fyzická osoba, ktorá je podľa posudku príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo postihnutú.

Služba Mobilný internet L ponúka v balíku štedrých 15 GB a bez koncového zariadenia bude stáť zákazníka 0,99 eura, s koncovým zariadením 1,99 eura mesačne.

Viac o niektorých aktivitách fondu a podpore Slovak Telekom v oblasti práce s nepočujúcimi:

http://www.nadaciapontis.sk/nadacny-fond-slovak-telekom-1

http://www.onlinetlmocnik.sk/

http://www.mobilnypedagog.sk/

http://www.nepocujucedieta.sk/

http://www.nepocujuci.sk/

http://www.nepocujucipodnikatelia.sk/

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit