Telekom spúšťa darovanie dát v rámci skupiny Magenta 1