Televízor ako obraz s umeleckým dielom? (VIDEO TOUCHIT)