The Spot sa rozširuje: Nové firmy sa môžu stať súčasťou epicentra slovenského inovačného ekosystému