Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Popredný český výrobca a predajca obuvi, spoločnosť Baťa, plánuje svoje aktivity na základe reportov vytvorených pomocou analytickej platformy novej generácie prevádzkovanej v cloude Oracle.

 Spoločnosť Baťa, ktorá pôsobí nielen v Českej republike, ale v rámci Baťovej svetovej organizácie aj naprieč piatimi svetovými kontinentmi, hľadala vhodné riešenie, ktoré by umožnilo efektívnu analýzu firemných dát a rýchlu a jednoduchú tvorbu reportov, z ktorých vedenie firmy pripravuje denné plány a predikuje náklady. Vzhľadom na to, že je pre túto spoločnosť celosvetovým štandardom databázová platforma Oracle, na ktorej bežia kritické systémy firmy, bola orientácia na riešenie Oracle logickým krokom. Oracle navyše ponúka dané riešenie formou cloudovej služby, čo bola jedna z preferencií spoločnosti Baťa.

V cloude Oracle teraz Baťa používa riešenie poskladané z nasledujúcich produktov: Oracle Database, Oracle Data Integrator a Oracle Business Intelligence. Oracle Data Integrator je platforma pre dátové integrácie v heterogénnom prostredí, ktorá je napojená na zdrojové systémy spoločnosti Baťa. Získané dáta spracováva a ukladá do relačnej databázy Oracle, a plní tak analytický dátový sklad (datamart), ktorý je umiestnený v cloude a nad ktorým beží samotná analytická platforma Oracle. Pomocou tejto analytickej platformy sa potom pripravujú jednotlivé reporty, ktoré sú podkladom pre ďalšie strategické plánovanie a rozhodovanie manažmentu spoločnosti Baťa.

Od cloudového riešenia od spoločnosti Oracle sme očakávali predovšetkým rýchlu tvorbu kľúčových reportov a predikovateľného modelu nákladov, a to bez nutnosti spolupráce s dátovými analytikmi. Veľkou výhodou riešenia Oracle totiž je, že reporty si dokáže po preškolení pripravovať používateľ sám,“ hovorí Miroslav Chyla, IT manažér v spoločnosti Baťa, a dodáva: „Ľahšia dátová integrácia systémov vďaka riešeniu Oracle Data Integrator a celková koncepcia riešenia Oracle v cloude usporí v budúcom roku 25 – 30 % prevádzkových nákladov na reporting. Dôvodom je výhodný model účtovania, ktorý je oveľa prevádzkovo lacnejším riešením než súčasný systém.

Spoločnosť Baťa do budúcna plánuje ďalší rozvoj cloudovej platformy v oblasti analytickej platformy. Spočívať bude najmä v rozširovaní funkcionality riešenia a v postupnom pridávaní nárokov na objem spracovaných dát. Ďalšou oblasťou rozvoja budú prediktívne analýzy, ktoré v retaili rýchlo získavajú na význame.

 Podrobnejšie informácie o riešení od spoločnosti Oracle

  • Oracle Business Intelligence (OBI) je komplexný balík nástrojov Business Intelligence ponúkajúci plnohodnotné analytické, reportovacie a publikačné schopnosti – obsahuje komponenty na tvorbu interaktívnych dashboardov, ad-hoc dotazovanie, proaktívne monitorovanie a výstrahy, plánované generovanie a distribúciu statických reportov, podporu definícií KPI & Scorecards a mobilného prístupu, doplnky pre aplikácie MS Office a ďalšie.
  • Oracle Data Integrator (ODI) je komplexná integračná platforma pre akékoľvek dátové integrácie v heterogénnom prostredí, medzi ktoré nepochybne patria: migrácia a replikácia dát medzi databázami či aplikáciami, dátové pumpy pre dátové sklady, synchronizačné prenosy pre riešenie Master Data Management, dátová kvalita alebo dátové a transformačné služby v rámci servisne orientovanej architektúry. Vďaka jeho unikátnym vlastnostiam, ako je architektúra E-LT, znalostné moduly či deklaratívny vývoj, a vďaka zabudovanej konektivite na všetky dôležité databázy, analytické aplikácie a infraštruktúry SOA je možné získať dramatické zvýšenie produktivity vývojárov firmy a zníženie celkových nákladov na riešenie.
  • Oracle Database je relačná databáza, ktorá zaisťuje efektívne, spoľahlivé a bezpečné uloženie a správu dát pre kritické transakčné aplikácie, dátové sklady s rozsiahlymi analytickými dotazmi aj aplikácie na správu obsahu. Oracle Database je dostupná na väčšine moderných operačných systémov určených pre servery vrátane systémov Linux, Windows, AIX, HP-UX a Solaris. Na všetkých systémoch je poskytovaná rovnaká funkcionalita aj rovnaké administrátorské prostredie, čo minimalizuje náklady na prípadnú migráciu na iný operačný systém.

 

Značky: