Údaje o zaočkovaných ľuďoch sa opäť jednoducho dostali do nepovolaných rúk