Úspešná misia za kybernetickou bezpečnosťou, ktorá nekončí