Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Čerstvý prieskum popisuje najnovšie trendy v cloudových technológiách a ich dopad na prevádzku, rast a udržateľnosť podnikov

Viac ako 70 % z oslovených lídrov v oblasti IT považuje nedostatok cloudových zručností za vážny problém. Vyše polovica tvrdí, že ich spomaľuje (46 %) alebo dokonca pre ich spoločnosť predstavuje existenčnú hrozbu (9 %). Vyplýva to z údajov, ktoré na základe prieskumu zverejnil popredný poskytovateľ multicloudových služieb Cloudreach, ktorý patrí pod spoločnosť Atos. Okrem dopadu na podnikanie prieskum ukazuje aj najnovšie cloudové trendy.

Výsledky prieskumu boli zverejnené v Infobriefe analytickej spoločnosti IDC „Ako byť digitálnym lídrom v roku 2022“, zadanom spoločnosťami Cloudreach a Amazon Web Services (AWS), s cieľom podporiť strategickú iniciatívu Atos OneCloud. Prieskum sa zaoberá aj súčasnou a rozvíjajúcou sa úlohou cloudových technológií pri podpore obchodného rastu a snáh o udržateľnosť.

Čoraz viac organizácií sa ponáhľa so zavádzaním cloudových technológií s cieľom zlepšiť efektivitu a udržateľnosť. Report odhaľuje, že odvetvie preto potrebuje na udržanie prevádzky viac kvalifikovaných profesionálov ako kedykoľvek predtým. Vedenia firiem zisťujú, že ich cloudovú transformáciu čoraz viac brzdí nedostatok odborníkov, pričom až 34 % respondentov vysvetlilo, že to obmedzuje ich schopnosť fungovať a spúšťať nové služby.

Nedostatok kvalifikovaných odborníkov ovplyvňuje aj inovácie, spôsobuje veľkú fluktuáciu zamestnancov a nárast miezd. Tromi oblasťami, ktoré podľa respondentov zasiahol nedostatok kvalifikácie najviac, sú multi-cloudové schopnosti, vývoj cloudových systémov a správa cloudu.

Prieskum potvrdzuje, že sme dnes svedkami nedostatku cloudových talentov. Ohrozuje to projekty cloudovej transformácie, nevyhnutné pre prežitie biznisu,“ hovorí Brooks Borcherding, CEO spoločnosti Cloudreach. „Talentovaní architekti a inžinieri sú dôležití na naplnenie prísľubu, ktorým je cloud pre biznis. Príležitosti pre ich kariéry sú obrovské. Nedostatok cloudových zručností je výzvou pre organizácie, aby našli nové spôsoby náboru, najímania a zvyšovania kvalifikácie talentov, vrátane odstraňovania prekážok, ktoré historicky obmedzovali diverzitu v rámci tohto odvetvia.“

Firmy si uvedomujú dôležitosť cloudovej infraštruktúry pre ich rast a efektivitu. Táto štúdia potvrdzuje, že dopyt po cloudových službách rastie,“ povedal Vittorio Sanvito, riaditeľ pre rozvoj vzťahov s partnermi v regióne EMEA v spoločnosti AWS. „Preto tak tvrdo spolu s partnermi ako Cloudreach a Atos pracujeme na tom, aby sme tento nedostatok zručností v regióne EMEA i na celom svete preklenuli. AWS sa okrem toho zaviazalo pomôcť 29 miliónom ľudí na celom svete zvyšovať technickú kvalifikáciu prostredníctvom bezplatných školení cloudových technológií do roku 2025. Privádzame ku kariére v cloude viac ľudí a zvyšujeme diverzitu pracovnej sily v tejto oblasti.“

Znepokojenie nad nedostatkom kvalifikovaných síl je konzistentné naprieč organizáciami v Severnej Amerike i v Európe. Svetové ekonomické fórum odhaduje, že do roku 2025 bude polovica pracovníkov na celom svete potrebovať preškolenie, a že z dôvodu digitalizácie vznikne 97 miliónov nových pozícií. Pri menšom počte skúsených zamestnancov ako je otvorených pozícií a s perspektívou naďalej rastúceho dopytu budú cloudové organizácie bojovať o udržanie svojich tímov a operácií.

Štúdia odhaľuje aj ďalšie trendy, týkajúce sa cloudových technológií, vrátane kľúčovej roly, ktorú môžu hrať pri obchodných operáciách, raste a úsilí o udržateľnosť.

  • 48 % respondentov práve teraz prechádza procesom transformácie, ktorého súčasťou je zavádzanie cloudu. Prináša to rozsiahlejšie zmeny v organizačnom myslení.
  • 71 % respondentov vidí cloudovú stratégiu ako najsilnejší motor udržateľnosti, pričom tento podiel sa do roku 2023 zvýši na 85 %.

Štúdia ukazuje, že cloud je kľúčový pre dosiahnutie cieľov uhlíkových emisií. Keď podniky migrujú do cloudového prostredia, spotrebovávajú menej energie a znižujú svoju environmentálnu stopu,“ hovorí Carla Arendová, Senior Program Director a Lead Analyst pre cloud v Európe v organizácii IDC. „Aby boli postupy udržateľnosti účinné, musia byť súčasťou podnikových obchodných procesov. Tie idú nad rámec sledovania emisií CO2 alebo spotreby verejných služieb a hľadajú zelenšie postupy počas celého životného cyklu.“

Prieskum IDC vychádzal z odpovedí viac ako 610 IT lídrov z veľkých podnikov naprieč mnohými priemyselnými odvetviami v Severnej Amerike i Európe.

Viac detailov ako i ďalšie zistenia nájdete priamo v správe, ktorú si môžete stiahnuť cez tento odkaz.

Značky: