VIDEO: Ondrejov svet aj o tom, že Apple vie, z čoho je vlastne živý