VIDEO touchIT: Smartfón, ktorý má aj Fico – Vertu Aster